Sociální služby

Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy bude potřebovat pro sebe nebo někoho blízkého pomoc. 

Obec Petrovice v objektu čp. Petrovice 174 poskytuje chráněné bydlení seniorům s zajištěnou pomocí pracovníkem obce