Sociální služby

Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy bude potřebovat pro sebe nebo někoho blízkého pomoc. 

Sociální služby pomáhají řešit různé obtížné životní situace. Podporují začleňování do společnosti, chrání před sociálním vyloučením, pomáhají hájit práva a zájmy uživatelů služby a umožňují zapojení uživatelů do běžného života. Tyto služby mají především umožnit svým uživatelům rozvíjet nebo zachovat soběstačnost a zůstat v domácím prostředí (pečovatelská služba, poradny, osobní asistence, ranná péče, ...). Pokud péči nelze zajistit v domácím prostředí, nastupuje pomoc formou sociálních a případně i zdravotních služeb v různých zařízeních (např. v domovech pro zdravotně postižené - dříve ústavy sociální péče, domovech pro seniory, azylových domech, atd.). Sociální služby jsou služby veřejné. Proto se zajímejte o sociální služby, sdělujte, co by vám pomohlo, co by zkvalitnilo váš život nebo život vašich blízkých.

Obec Petrovice poskytuje registrovanou terénní pečovatelskou službu. Účastní se Komunitního plánování sociálních služeb ve spolupráci s Městem Blansko jako obcí s rozšířenou působností.

 

Pečovatelská služba je spolufinancována Jihomoravským krajem.