Chráněné byty pro seniory

Sídlo: Petrovice 174, okr. Blansko, 679 02

Dům s pečovatelskou službou

Vedoucí služby: Bc. Klára Paulíková, pspetrovice@seznam.cz, tel.: 516412337

Pečovatelky: tel.: 606 728 595 (dostupné v pracovní době)

Obec podporuje občany, aby mohli i v náročných životních situacích, spojených se stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, žít běžným způsobem života, žít důstojně a zapojovat se do života společnosti. Zabezpečuje základní životní potřeby občanům, pomáhá při naplnění jejich osobních cílů, poskytuje služby dle jejich individuálních potřeb, spolupracuje s dalšími poskytovateli služeb.

Cílem je

 • Umožnit uživatelům služby žít v domácím a známém prostředí co nejdéle.
 • Udržení samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v rámci jejich možností.
 • Zajistit kvalitní peči o seniory.
 • V případě potřeby poskytnout poradenství, pomoc při řešení problémů a zprostředkovat pomoc dalších odborníků.

Zaměstnanci obce poskytují pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost při péči o domácnost a vlastní osobu z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí nebo neumí zajistit rodinní příslušníci. Občané tak mohou zůstat ve známém prostředí co nejdéle a nemusí se stěhovat do domova pro seniory.

Služba je poskytována vrámci budovy   v pracovní dny v době 7.00 – 15.30 hod  

Na začátku následujícího měsíce je provedeno vyúčtování provedených úkonů.

Službu zajišťují tři pečovatelky .

Zásady poskytování služby

 • Dodržování práv
 • Individuální přístup
 • Uplatnění vůle a rozhodování
 • Zachování soukromí
 • Vyjádření nespokojenosti
 • Zachování důstojnosti a mlčenlivosti
 • Posílení pozitivního přístupu
 • Podpora samostatnosti

Poskytujeme:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - 105 Kč / hod

 • oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, úpravě vzhledu
 • prostorové orientaci
 • samostatném pohybu, změně polohy, manipulaci s předměty

Pomoc při osobní hygieně – 105 Kč/hod

 • běžné denní hygieně
 • celkové koupeli, sprchování nebo omytí těla v domácnosti, promazání těla
 • péči o vlasy, oči, uši, ústa, nehty
 • použití WC, výměně plenkových kalhotek či vložek na inkontinenci

Pomoc při zajištění stravy - 105 Kč/hod

 • příprava jídla a pití
 • podání jídla a pití
 • zajištění potravin a obědů
 • donáška oběda – 5 - 50 Kč / úkon

Dodavatelé stravy ze Sloupu, Jevíčka a Rájce-Jestřebí určují cenu oběda

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti – mytí a úklid nádobí, zametení, mytí podlahy, luxování, utření prachu, vynesení odpadků, údržba kompenzačních pomůcek, dezinfekce, příprava prádla na praní, úklid prádla do prádelníku, převlečení ložního prádla, úprava a přestlání lůžka, obsluha a údržba (mytí) domácích spotřebičů,… - 105 Kč/hod
 • velký úklid – mytí oken, věšení a sundávání záclon, mytí nábytku – 135 Kč/hod
 • pomoc při zajištění úklidu po malování, stěhování – 155 Kč/hod
 • běžný nákup v obci – 105 Kč/hod
 • nákup v Blansku, nákup oblečení, vybavení domácnosti – 160 Kč/úkon
 • topení v kamnech, větrání – 155 Kč/hod
 • donáška vody – 135 Kč/hod
 • praní nebo žehlení prádla, případně drobné opravy - 35 Kč / 1 kg prádla

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, na úřady, poštu, … – 105 Kč / hod
 • dohled na občana - 105 Kč / hod
 • pomoc při vyřizování písemností, telefonátů,… - 120 Kč / hod
 • pomoc při orientaci v čase, místě, osobách
 • pomoc s komunikací
 • podpora při navazování a udržování přátelských, sousedských, rodinných vztahů
 • podpora při využívání veřejných služeb a zapojení do společenského dění

Pomoc a podporu při seberealizaci

 • pomoc se získáváním znalostí a dovednosti
 • příprava na zaměstnání, pracovní a jiné uplatnění
 • pomoc při udržení oblíbených činností, zájmů
 • pomoc při péči o drobné domácí zvířectvo

Pomoc a podporu při péči o zdraví a bezpečí

 • pomoc při provedení jednoduchého ošetření
 • podpora spolupráce s lékařem, dodržování léčebného režimu a zdravé výživy
 • přivolání pomoci, rozpoznání zhoršujícího se zdravotního stavu, předcházení pádům
 • Ošetření odřenin a drobných ran – 105 Kč/hod
 • Orientační měření krevního tlaku – 10 Kč / úkon

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při hospodaření s finančními prostředky, řešení dluhů a exekucí
Pomoc při uzavírání smluv, nakládání s majetkem
Pomoc při vyřízení dávek, osobních dokladů
Pomoc při účasti na veřejném životě a při ochraně práv

Podporu rodičovských kompetencí, pomoc s péčí o dítě

Pomoc při zajištění plnění školních povinností
Pomoc při zajištění péče o dítě v domácnosti
Pomoc při udržování zdravotního stavu dítěte a předcházení rizikům spojeným s onemocněnímJihomoravský kraj poskytuje část finančních prostředků na zajištění služby.

Pečovatelky mají sídlo v budově s chráněnými byty (na fotografii) dokončenými v roce 2004. Je zde celkem 21 bezbariérových bytů, určených k zajištění bydlení osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních, sociálních nebo z důvodu pokročilého věku.

Jedná se o obecní byty, v nichž nájemníci žijí v běžných podmínkách, pečují o svou domácnost, jsou vedeni ke zvládání sebeobsluhy a k plnohodnotnému životu ve společnosti. Nájemce bytu musí být soběstačný

Žádost o byt se podává na obecní úřad. Po uvolnění bytu jsou zájemci postupně kontaktováni.