Matrika

Obecní úřad Petrovice má  matriku při Obecním úřadě ve Sloupě, který zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, dále pak výkon státní správy na úseku matrik, státního občanství a změn jména a příjmení. Zajišťuje svatební obřady. Zabezpečuje ověřování podpisů a kopií (opisů) listin.
 
V souvislosti s evidencí obyvatel zpracovává údaje a vede je v informačním systému pro potřeby Obecního úřadu, krajského úřadu a MV ČR. V oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů přijímá žádosti o jejich vydání, provedení změn v těchto dokladech a zabezpečuje další úkony související s výkonem této agendy.

Vybírá správní poplatky a projednává:

Jaké jména nejčastěji máme v Petrovicích

Marie 26
Jana 17
Eva 11
Lenka 9
Monika 9
Alena 8

 

Josef 26
Petr 16
Jiří 13
Jan 11
Martin 10
Miroslav 10
Pavel 10
Zdeněk 9
David 8
František 8
Libor 8