Územní plán

ÚP Petrovice včetně změn

Územní plán obce Petrovice byl schválen v roce 2010 a změna č.1 je účinná od 10.7.2021.
Celý text včetně  výkresové části najdete na odkazu u pořizovatele Města Blansko
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582212#obsah