Zastupitelstvo

Samospráva pro volební období 2018-2022

Paulík Vladimír
   
Paulík Vladimír                 
starosta obce
tel.: 723 868 805 
ou.petrovice@seznam.cz 
www.vladimirpaulik.cz
  Tomáš Matuška
 místostarosta obce
členové zastupitelstva obce:
  Dvořáček Jiří  
  Palatka Miloš
 
  Vintr Jaroslav předseda finačního výboru,
tel.: 602 472 386
  Šťastný Josef  
  Skoták Roman předseda Kontrolního výboru
Nezávislý kandidát-sportovci,
724 277 155,
SkotakRoman@seznam.cz
 

Michal Žižan

 
 

Němec Milan

 
 

Nejezchleb Václav

 
 

Hrušková Vlasta

 
 

Novohradská Soňa