Bytové hospodářství

Obec Petrovice v období 2000-2005 provedla výstavbu 82 obecních bytů a k dnešnímu dni má ve správě

Bytový dům:
č.p. 174 - 21 bytů - senioři
č.p. 180-187 - 48 bytů. velikost 3+1 60 m2
V kulturním domě 1 byt. - kronikář a zaměstnanec obce

Nájem je stanoven na období 10 let 2020-2030 ve výši 5.500,-Kč/ pro byty 3+1