Hospodaření obce

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.  Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím.

Rozpočet

Rozpočet 2019

Rozpočet 2018

Ostatní rozpočty

 

Jak dělíme rozpočet

Metodika k sestavení rozpočtu obce

Rozpočtový proces (PDF 280.36 kB)

Vývoj rozpočtu za posledních 10 let (PDF 1.47 MB)

 

Závěrečný účet

Kontrola hospodaření

Inventarizace majetku