Doprava

Autobusy

Autobusové linky
www.idsjmk.cz

Jízdní řády 
www.jizdni-rady.cz

Nové jízdní řády od 1. 2. 2010:

Vlak

Na internetových adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu pro období 15.12. 2013 - 13.12. 2014, zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizací pro železniční tratě v Jihomoravském kraji.

Prosíme, abyste své případné připomínky k Návrhu železničního jízdního řádu 2013/2014 zaslali datovou zprávou nebo poštou, případně e-mailem, nejpozději do středy 10. 7. 2013 na níže uvedenou adresu:

  • DZ / písemně Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 BRNO
  • ID datové zprávy: x2pbqzq
  • e-mailem VOD MOCHR kr-jihomoravsky MOCHR2 cz -  kopii e-mailem knovak MOCHR kordis-jmk MOCHR2 cz za účelem urychlení toku informací.

 


 

 

Jizdní řád vlakového spoje Rájec-Česká Třebová a Rájec-Brno a zpět (PDF 1.31 MB)


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: