Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
300 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
001 31.05.2024 nemá
003 31.05.2024 nemá
004 31.05.2024 31.05.2024
006 31.05.2024 nemá
008 31.05.2024 nemá
009 31.05.2024 nemá
010 31.05.2024 31.05.2024
011 31.05.2024 nemá
012 31.05.2024 nemá
013 osvobozen nemá
014 31.05.2024 nemá
015 31.05.2024 31.05.2024
016 31.05.2024 31.05.2024
017 31.05.2024 nemá
018 31.05.2024 31.05.2024
019 31.05.2024 nemá
020 31.05.2024 nemá
021 31.05.2024 nemá
022 31.05.2024 31.05.2024
023 31.05.2024 31.05.2024
024 31.05.2024 31.05.2024
025 31.05.2024 nemá
026 31.05.2024 31.05.2024
027 31.05.2024 nemá
028 31.05.2024 nemá
029 31.05.2024 nemá
030 31.05.2024 31.05.2024
031 31.05.2024 nemá
032 31.05.2024 nemá
033 31.05.2024 nemá
034 31.05.2024 osvobozen
035 31.05.2024 31.05.2024
036 31.05.2024 nemá
037 31.05.2024 31.05.2024
038 31.05.2024 nemá
040 31.05.2024 31.05.2024
041 31.05.2024 nemá
042 31.05.2024 nemá
043 31.05.2024 nemá
044 osvobozen nemá
045 31.05.2024 nemá
046 31.05.2024 nemá
047 31.05.2024 31.05.2024
048 31.05.2024 nemá
049 31.05.2024 nemá
050 31.05.2024 31.05.2024
051 31.05.2024 nemá
052 31.05.2024 nemá
053 31.05.2024 nemá
054 31.05.2024 31.05.2024
056 31.05.2024 nemá
057 31.05.2024 31.05.2024
058 31.05.2024 nemá
059 31.05.2024 nemá
060 31.05.2024 nemá
062 31.05.2024 nemá
063 31.05.2024 31.05.2024
064 31.05.2024 nemá
065 31.05.2024 nemá
066 31.05.2024 nemá
068 31.05.2024 nemá
069 31.05.2024 nemá
070 31.05.2024 nemá
071 31.05.2024 nemá
072 31.05.2024 31.05.2024
073 31.05.2024 nemá
074 31.05.2024 nemá
075 31.05.2024 31.05.2024
076 31.05.2024 nemá
077 31.05.2024 nemá
078 31.05.2024 nemá
079 31.05.2024 nemá
080 31.05.2024 nemá
081 31.05.2024 31.05.2024
082 31.05.2024 nemá
083 31.05.2024 31.05.2024
084 31.05.2024 31.05.2024
085 31.05.2024 31.05.2024
086 31.05.2024 nemá
089 31.05.2024 nemá
090 31.05.2024 31.05.2024
091 31.05.2024 nemá
093 31.05.2024 nemá
094 31.05.2024 nemá
095 31.05.2024 nemá
096 31.05.2024 31.05.2024
097 31.05.2024 nemá
098 31.05.2024 31.05.2024
099 31.05.2024 nemá
100 31.05.2024 nemá
102 31.05.2024 nemá
103 31.05.2024 31.05.2024
105 31.05.2024 nemá
106 31.05.2024 31.05.2024
107 31.05.2024 nemá
108 31.05.2024 nemá
109 31.05.2024 nemá
110 31.05.2024 nemá
111 31.05.2024 31.05.2024
112 31.05.2024 nemá
113 31.05.2024 nemá
114 31.05.2024 nemá
115 31.05.2024 nemá
116 31.05.2024 nemá
118 31.05.2024 nemá
120 31.05.2024 nemá
121 31.05.2024 nemá
122 31.05.2024 nemá
123 31.05.2024 nemá
125 31.05.2024 nemá
126 31.05.2024 nemá
127 31.05.2024 nemá
128 31.05.2024 nemá
129 31.05.2024 31.05.2024
130 31.05.2024 nemá
131 31.05.2024 nemá
132 31.05.2024 nemá
134 31.05.2024 31.05.2024
135 31.05.2024 31.05.2024
136 31.05.2024 31.05.2024
137 31.05.2024 nemá
138 31.05.2024 nemá
139 31.05.2024 nemá
140 31.05.2024 nemá
141 31.05.2024 nemá
142 31.05.2024 nemá
144/1 31.05.2024 31.05.2024
144/2 31.05.2024 nemá
144/3 31.05.2024 nemá
144/4 31.05.2024 nemá
145/1 31.05.2024 31.05.2024
145/2 31.05.2024 nemá
145/3 31.05.2024 nemá
145/4 31.05.2024 nemá
146 31.05.2024 nemá
147 31.05.2024 31.05.2024
148 31.05.2024 31.05.2024
149 31.05.2024 nemá
150 31.05.2024 31.05.2024
151 31.05.2024 31.05.2024
152 31.05.2024 31.05.2024
153 31.05.2024 nemá
154 31.05.2024 nemá
155 31.05.2024 31.05.2024
156/1 31.05.2024 nemá
156/2 31.05.2024 nemá
156/3 31.05.2024 nemá
156/4 31.05.2024 nemá
156/5 31.05.2024 31.05.2024
156/6 31.05.2024 31.05.2024
156/7 31.05.2024 nemá
156/8 31.05.2024 nemá
157 31.05.2024 nemá
158 31.05.2024 nemá
159 31.05.2024 31.05.2024
160 31.05.2024 nemá
161/1 31.05.2024 31.05.2024
161/2 31.05.2024 31.05.2024
161/3 31.05.2024 nemá
161/4 31.05.2024 nemá
162 31.05.2024 31.05.2024
164 31.05.2024 31.05.2024
165 31.05.2024 31.05.2024
166 31.05.2024 nemá
167 31.05.2024 31.05.2024
169/1 31.05.2024 nemá
169/2 31.05.2024 nemá
169/3 31.05.2024 nemá
169/4 31.05.2024 nemá
170 31.05.2024 nemá
171 31.05.2024 nemá
172 31.05.2024 nemá
173 31.05.2024 31.05.2024
174 31.05.2024 nemá
175 31.05.2024 nemá
177 31.05.2024 nemá
178 31.05.2024 31.05.2024
179 31.05.2024 31.05.2024
180/1 31.05.2024 nemá
180/2 31.05.2024 nemá
180/3 31.05.2024 nemá
180/4 31.05.2024 nemá
180/5 31.05.2024 31.05.2024
180/6 31.05.2024 nemá
181/1 31.05.2024 nemá
181/2 31.05.2024 31.05.2024
181/3 31.05.2024 nemá
181/4 31.05.2024 31.05.2024
181/5 31.05.2024 nemá
181/6 31.05.2024 nemá
182/1 31.05.2024 31.05.2024
182/2 31.05.2024 nemá
182/3 31.05.2024 nemá
182/4 31.05.2024 nemá
182/5 31.05.2024 nemá
182/6 31.05.2024 31.05.2024
183/1 31.05.2024 31.05.2024
183/2 31.05.2024 nemá
183/3 31.05.2024 nemá
183/4 31.05.2024 nemá
183/5 31.05.2024 31.05.2024
183/6 31.05.2024 nemá
184/1 31.05.2024 nemá
184/2 31.05.2024 nemá
184/3 31.05.2024 31.05.2024
184/4 31.05.2024 nemá
184/5 31.05.2024 nemá
184/6 31.05.2024 nemá
185/1 31.05.2024 nemá
185/2 31.05.2024 nemá
185/3 31.05.2024 31.05.2024
185/4 31.05.2024 31.05.2024
185/5 31.05.2024 nemá
185/6 31.05.2024 nemá
186/1 31.05.2024 nemá
186/2 31.05.2024 nemá
186/3 31.05.2024 31.05.2024
186/4 31.05.2024 nemá
186/5 31.05.2024 nemá
186/6 31.05.2024 nemá
187/1 31.05.2024 nemá
187/2 31.05.2024 nemá
187/3 31.05.2024 nemá
187/4 31.05.2024 nemá
187/5 31.05.2024 nemá
187/6 31.05.2024 nemá
188 31.05.2024 nemá
191 31.05.2024 nemá
192 31.05.2024 31.05.2024
193 31.05.2024 31.05.2024
195 31.05.2024 nemá
196 31.05.2024 31.05.2024
197 31.05.2024 nemá
198 31.05.2024 nemá
199 31.05.2024 31.05.2024
200 31.05.2024 31.05.2024
201 31.05.2024 31.05.2024
202 31.05.2024 nemá
205 31.05.2024 nemá
206 31.05.2024 nemá
207 31.05.2024 31.05.2024
208 31.05.2024 nemá
210 31.05.2024 nemá
211 31.05.2024 nemá
212 31.05.2024 nemá
213 31.05.2024 nemá
214 31.05.2024 nemá
215 31.05.2024 nemá
216 31.05.2024 nemá
217 31.05.2024 nemá
218 31.05.2024 nemá
219 31.05.2024 nemá
224 31.05.2024 31.05.2024
25 e.č. 31.05.2024 nemá
Hospoda u Sama 31.05.2024 nemá
Kadeřnictví č.p. 125 31.05.2024 nemá
Profisales č.p. 193 31.05.2024 nemá
Provozovna č.p. 149 31.05.2024 nemá
Provozovna č.p. 168 31.05.2024 nemá
Provozovna č.p. 203 31.05.2024 nemá
Provozovna u letiště 31.05.2024 nemá