Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
300 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
001 31.05.2022 nemá
003 31.05.2022 nemá
004 31.05.2022 nemá
006 31.05.2022 nemá
008 31.05.2022 nemá
009 31.05.2022 nemá
010 31.05.2022 31.05.2022
011 31.05.2022 nemá
012 31.05.2022 nemá
013 31.05.2022 nemá
014 31.05.2022 nemá
015 31.05.2022 31.05.2022
016 31.05.2022 31.05.2022
017 31.05.2022 31.05.2022
018 31.05.2022 31.05.2022
019 31.05.2022 nemá
020 31.05.2022 nemá
021 31.05.2022 nemá
022 31.05.2022 nemá
023 31.05.2022 31.05.2022
024 31.05.2022 31.05.2022
025 31.05.2022 nemá
026 31.05.2022 31.05.2022
027 31.05.2022 nemá
028 31.05.2022 nemá
029 31.05.2022 nemá
030 31.05.2022 31.05.2022
031 31.05.2022 nemá
032 31.05.2022 nemá
033 31.05.2022 nemá
034 31.05.2022 osvobozen
035 31.05.2022 31.05.2022
036 31.05.2022 nemá
037 31.05.2022 31.05.2022
038 31.05.2022 nemá
040 31.05.2022 31.05.2022
041 31.05.2022 nemá
042 31.05.2022 nemá
043 31.05.2022 31.05.2022
044 osvobozen nemá
045 31.05.2022 nemá
046 31.05.2022 nemá
047 31.05.2022 31.05.2022
048 31.05.2022 nemá
049 31.05.2022 nemá
050 31.05.2022 31.05.2022
051 31.05.2022 nemá
052 31.05.2022 nemá
053 31.05.2022 nemá
054 31.05.2022 31.05.2022
056 31.05.2022 nemá
057 31.05.2022 31.05.2022
058 31.05.2022 nemá
059 31.05.2022 nemá
060 31.05.2022 31.05.2022
062 31.05.2022 31.05.2022
063 31.05.2022 31.05.2022
064 31.05.2022 nemá
065 31.05.2022 nemá
066 31.05.2022 nemá
068 31.05.2022 nemá
069 31.05.2022 nemá
070 31.05.2022 nemá
071 31.05.2022 nemá
072 31.05.2022 31.05.2022
073 31.05.2022 nemá
074 31.05.2022 nemá
075 31.05.2022 31.05.2022
076 31.05.2022 nemá
077 31.05.2022 nemá
078 31.05.2022 nemá
079 31.05.2022 nemá
080 31.05.2022 nemá
081 31.05.2022 31.05.2022
082 31.05.2022 nemá
083 31.05.2022 osvobozen
084 31.05.2022 31.05.2022
085 31.05.2022 nemá
086 31.05.2022 nemá
089 31.05.2022 nemá
090 31.05.2022 31.05.2022
091 31.05.2022 nemá
093 31.05.2022 nemá
094 31.05.2022 nemá
095 31.05.2022 nemá
096 31.05.2022 31.05.2022
097 31.05.2022 nemá
098 31.05.2022 31.05.2022
099 31.05.2022 nemá
100 31.05.2022 nemá
102 31.05.2022 nemá
103 31.05.2022 31.05.2022
105 31.05.2022 nemá
106 31.05.2022 31.05.2022
107 31.05.2022 nemá
108 31.05.2022 nemá
109 31.05.2022 nemá
110 31.05.2022 nemá
111 31.05.2022 31.05.2022
112 31.05.2022 nemá
113 31.05.2022 31.05.2022
114 31.05.2022 nemá
115 31.05.2022 31.05.2022
116 31.05.2022 nemá
118 31.05.2022 nemá
120 31.05.2022 nemá
121 31.05.2022 nemá
122 31.05.2022 nemá
123 31.05.2022 nemá
125 31.05.2022 nemá
126 31.05.2022 nemá
127 31.05.2022 nemá
128 31.05.2022 nemá
129 31.05.2022 31.05.2022
130 31.05.2022 nemá
131 31.05.2022 nemá
132 31.05.2022 nemá
134 31.05.2022 31.05.2022
135 31.05.2022 31.05.2022
136 31.05.2022 31.05.2022
137 31.05.2022 nemá
138 31.05.2022 nemá
139 31.05.2022 nemá
140 31.05.2022 nemá
141 31.05.2022 nemá
142 31.05.2022 nemá
144/1 31.05.2022 31.05.2022
144/2 31.05.2022 nemá
144/3 31.05.2022 nemá
144/4 31.05.2022 nemá
145/1 31.05.2022 31.05.2022
145/2 31.05.2022 nemá
145/3 31.05.2022 nemá
145/4 31.05.2022 31.05.2022
146 31.05.2022 nemá
147 31.05.2022 31.05.2022
148 31.05.2022 31.05.2022
149 31.05.2022 nemá
150 31.05.2022 31.05.2022
151 31.05.2022 31.05.2022
152 31.05.2022 31.05.2022
153 31.05.2022 nemá
154 31.05.2022 nemá
155 31.05.2022 31.05.2022
156/1 31.05.2022 nemá
156/2 31.05.2022 osvobozen
156/3 31.05.2022 nemá
156/4 31.05.2022 nemá
156/5 31.05.2022 31.05.2022
156/6 31.05.2022 31.05.2022
156/7 31.05.2022 nemá
156/8 31.05.2022 nemá
157 31.05.2022 nemá
158 31.05.2022 31.05.2022
159 31.05.2022 31.05.2022
160 31.05.2022 nemá
161/1 31.05.2022 nemá
161/2 31.05.2022 31.05.2022
161/3 31.05.2022 nemá
161/4 31.05.2022 nemá
162 31.05.2022 31.05.2022
164 31.05.2022 31.05.2022
165 31.05.2022 31.05.2022
166 31.05.2022 nemá
167 31.05.2022 31.05.2022
168 31.05.2022 nemá
169/1 31.05.2022 nemá
169/2 31.05.2022 nemá
169/3 31.05.2022 nemá
169/4 31.05.2022 nemá
170 31.05.2022 nemá
171 31.05.2022 nemá
172 31.05.2022 31.05.2022
173 31.05.2022 31.05.2022
174 31.05.2022 nemá
175 31.05.2022 nemá
177 31.05.2022 nemá
178 31.05.2022 31.05.2022
179 31.05.2022 31.05.2022
180/1 31.05.2022 nemá
180/2 31.05.2022 nemá
180/3 31.05.2022 nemá
180/4 31.05.2022 nemá
180/5 31.05.2022 31.05.2022
180/6 31.05.2022 nemá
181/1 31.05.2022 nemá
181/2 31.05.2022 nemá
181/3 31.05.2022 nemá
181/4 31.05.2022 31.05.2022
181/5 31.05.2022 nemá
181/6 31.05.2022 nemá
182/1 31.05.2022 31.05.2022
182/2 31.05.2022 31.05.2022
182/3 31.05.2022 nemá
182/4 31.05.2022 nemá
182/5 31.05.2022 nemá
182/6 31.05.2022 31.05.2022
183/1 31.05.2022 31.05.2022
183/2 31.05.2022 nemá
183/3 31.05.2022 nemá
183/4 31.05.2022 nemá
183/5 31.05.2022 nemá
183/6 31.05.2022 nemá
184/1 31.05.2022 nemá
184/2 31.05.2022 31.05.2022
184/3 31.05.2022 nemá
184/4 31.05.2022 nemá
184/5 31.05.2022 nemá
184/6 31.05.2022 nemá
185/1 31.05.2022 nemá
185/2 31.05.2022 nemá
185/3 31.05.2022 31.05.2022
185/4 31.05.2022 nemá
185/5 31.05.2022 nemá
185/6 31.05.2022 nemá
186/1 31.05.2022 31.05.2022
186/2 31.05.2022 nemá
186/3 31.05.2022 nemá
186/4 31.05.2022 nemá
186/5 31.05.2022 nemá
186/6 31.05.2022 nemá
187/1 31.05.2022 nemá
187/2 31.05.2022 nemá
187/3 31.05.2022 nemá
187/4 31.05.2022 nemá
187/5 31.05.2022 nemá
187/6 31.05.2022 nemá
188 31.05.2022 nemá
191 31.05.2022 nemá
192 31.05.2022 31.05.2022
193 31.05.2022 31.05.2022
195 31.05.2022 nemá
196 31.05.2022 31.05.2022
197 31.05.2022 31.05.2022
198 31.05.2022 nemá
199 31.05.2022 31.05.2022
200 31.05.2022 31.05.2022
201 31.05.2022 31.05.2022
202 31.05.2022 nemá
203 31.05.2022 nemá
205 31.05.2022 nemá
206 31.05.2022 nemá
207 31.05.2022 31.05.2022
208 31.05.2022 31.05.2022
210 31.05.2022 nemá
211 31.05.2022 nemá
212 31.05.2022 nemá
213 31.05.2022 nemá
214 31.05.2022 nemá
215 31.05.2022 31.05.2022
216 31.05.2022 nemá
217 31.05.2022 nemá
218 31.05.2022 nemá
25 e.č. 31.05.2022 nemá
provozovna u letiště 31.05.2022 nemá