Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
300 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
001 31.05.2022 nemá
003 31.05.2022 nemá
004 31.05.2022 nemá
006 zaplatit nemá
008 zaplatit nemá
009 zaplatit nemá
010 31.05.2022 31.05.2022
011 31.05.2022 nemá
012 31.05.2022 nemá
013 31.05.2022 nemá
014 31.05.2022 nemá
015 31.05.2022 31.05.2022
016 zaplatit zaplatit
017 31.05.2022 31.05.2022
018 31.05.2022 31.05.2022
019 31.05.2022 nemá
020 zaplatit nemá
021 zaplatit nemá
022 zaplatit nemá
023 31.05.2022 31.05.2022
024 31.05.2022 31.05.2022
025 31.05.2022 nemá
026 31.05.2022 31.05.2022
027 31.05.2022 nemá
028 zaplatit nemá
029 zaplatit nemá
030 31.05.2022 31.05.2022
031 31.05.2022 nemá
032 31.05.2022 nemá
033 31.05.2022 nemá
034 31.05.2022 osvobozen
035 zaplatit zaplatit
036 zaplatit nemá
037 31.05.2022 31.05.2022
038 zaplatit nemá
040 zaplatit zaplatit
041 31.05.2022 nemá
042 zaplatit nemá
043 zaplatit zaplatit
044 osvobozen nemá
045 31.05.2022 nemá
046 31.05.2022 nemá
047 31.05.2022 31.05.2022
048 31.05.2022 nemá
049 31.05.2022 nemá
050 zaplatit nemá
051 zaplatit nemá
052 31.05.2022 nemá
053 31.05.2022 nemá
054 31.05.2022 31.05.2022
056 31.05.2022 nemá
057 31.05.2022 31.05.2022
058 31.05.2022 nemá
059 31.05.2022 nemá
060 31.05.2022 31.05.2022
062 zaplatit zaplatit
063 31.05.2022 31.05.2022
064 31.05.2022 nemá
065 zaplatit nemá
066 31.05.2022 nemá
068 31.05.2022 nemá
069 31.05.2022 nemá
070 31.05.2022 nemá
071 zaplatit nemá
072 31.05.2022 31.05.2022
073 31.05.2022 nemá
074 zaplatit nemá
075 zaplatit zaplatit
076 zaplatit nemá
077 31.05.2022 nemá
078 31.05.2022 nemá
079 zaplatit nemá
080 31.05.2022 nemá
081 zaplatit zaplatit
082 31.05.2022 nemá
083 31.05.2022 osvobozen
084 31.05.2022 31.05.2022
085 31.05.2022 nemá
086 31.05.2022 nemá
089 31.05.2022 nemá
090 31.05.2022 zaplatit
091 31.05.2022 nemá
093 zaplatit nemá
094 31.05.2022 nemá
095 31.05.2022 nemá
096 31.05.2022 31.05.2022
097 31.05.2022 nemá
098 31.05.2022 31.05.2022
099 zaplatit nemá
100 zaplatit nemá
102 31.05.2022 nemá
103 31.05.2022 31.05.2022
105 zaplatit nemá
106 31.05.2022 31.05.2022
107 zaplatit nemá
108 zaplatit nemá
109 31.05.2022 nemá
110 31.05.2022 nemá
111 zaplatit zaplatit
112 zaplatit nemá
113 31.05.2022 31.05.2022
114 31.05.2022 nemá
115 31.05.2022 31.05.2022
116 31.05.2022 nemá
118 31.05.2022 nemá
120 31.05.2022 nemá
121 zaplatit nemá
122 31.05.2022 nemá
123 zaplatit nemá
125 zaplatit nemá
126 31.05.2022 nemá
127 31.05.2022 nemá
128 31.05.2022 nemá
129 31.05.2022 31.05.2022
130 31.05.2022 nemá
131 31.05.2022 nemá
132 31.05.2022 nemá
134 zaplatit zaplatit
135 zaplatit zaplatit
136 zaplatit zaplatit
137 31.05.2022 nemá
138 31.05.2022 nemá
139 zaplatit nemá
140 31.05.2022 nemá
141 31.05.2022 nemá
142 31.05.2022 nemá
144/1 31.05.2022 31.05.2022
144/2 zaplatit nemá
144/3 31.05.2022 nemá
144/4 zaplatit nemá
145/1 zaplatit zaplatit
145/2 31.05.2022 nemá
145/3 31.05.2022 nemá
145/4 31.05.2022 31.05.2022
146 31.05.2022 nemá
147 zaplatit zaplatit
148 31.05.2022 31.05.2022
149 31.05.2022 nemá
150 zaplatit zaplatit
151 31.05.2022 31.05.2022
152 31.05.2022 31.05.2022
153 zaplatit nemá
154 31.05.2022 nemá
155 31.05.2022 31.05.2022
156/1 zaplatit nemá
156/2 zaplatit osvobozen
156/3 zaplatit nemá
156/4 zaplatit nemá
156/5 zaplatit zaplatit
156/6 31.05.2022 31.05.2022
156/7 31.05.2022 nemá
156/8 31.05.2022 nemá
157 31.05.2022 nemá
158 31.05.2022 31.05.2022
159 zaplatit zaplatit
160 31.05.2022 nemá
161/1 zaplatit nemá
161/2 31.05.2022 31.05.2022
161/3 zaplatit nemá
161/4 31.05.2022 nemá
162 zaplatit zaplatit
164 31.05.2022 31.05.2022
165 31.05.2022 31.05.2022
166 31.05.2022 nemá
167 zaplatit zaplatit
168 31.05.2022 nemá
169/1 zaplatit nemá
169/2 31.05.2022 nemá
169/3 31.05.2022 nemá
169/4 31.05.2022 nemá
170 31.05.2022 nemá
171 31.05.2022 nemá
172 zaplatit zaplatit
173 31.05.2022 31.05.2022
174 zaplatit nemá
175 31.05.2022 nemá
177 31.05.2022 nemá
178 zaplatit zaplatit
179 zaplatit zaplatit
180/1 zaplatit nemá
180/2 31.05.2022 nemá
180/3 31.05.2022 nemá
180/4 zaplatit nemá
180/5 31.05.2022 31.05.2022
180/6 zaplatit nemá
181/1 31.05.2022 nemá
181/2 31.05.2022 nemá
181/3 31.05.2022 nemá
181/4 zaplatit zaplatit
181/5 31.05.2022 nemá
181/6 31.05.2022 nemá
182/1 zaplatit nemá
182/2 31.05.2022 31.05.2022
182/3 31.05.2022 nemá
182/4 31.05.2022 nemá
182/5 zaplatit nemá
182/6 31.05.2022 31.05.2022
183/1 31.05.2022 31.05.2022
183/2 31.05.2022 nemá
183/3 zaplatit nemá
183/4 zaplatit nemá
183/5 zaplatit nemá
183/6 31.05.2022 nemá
184/1 31.05.2022 nemá
184/2 zaplatit zaplatit
184/3 zaplatit nemá
184/4 zaplatit nemá
184/5 31.05.2022 nemá
184/6 31.05.2022 nemá
185/1 31.05.2022 nemá
185/2 31.05.2022 nemá
185/3 31.05.2022 31.05.2022
185/4 31.05.2022 nemá
185/5 zaplatit nemá
185/6 zaplatit nemá
186/1 31.05.2022 31.05.2022
186/2 31.05.2022 nemá
186/3 31.05.2022 nemá
186/4 31.05.2022 nemá
186/5 zaplatit nemá
186/6 31.05.2022 nemá
187/1 31.05.2022 nemá
187/2 31.05.2022 nemá
187/3 31.05.2022 nemá
187/4 zaplatit nemá
187/5 zaplatit nemá
187/6 zaplatit nemá
188 31.05.2022 nemá
191 31.05.2022 nemá
192 31.05.2022 31.05.2022
193 31.05.2022 31.05.2022
195 31.05.2022 nemá
196 31.05.2022 31.05.2022
197 31.05.2022 31.05.2022
198 31.05.2022 nemá
199 31.05.2022 31.05.2022
200 zaplatit zaplatit
201 31.05.2022 31.05.2022
202 31.05.2022 nemá
203 31.05.2022 nemá
205 31.05.2022 nemá
206 zaplatit nemá
207 31.05.2022 31.05.2022
208 zaplatit 31.05.2022
210 31.05.2022 nemá
211 31.05.2022 nemá
212 31.05.2022 nemá
213 31.05.2022 nemá
214 31.05.2022 nemá
216 zaplatit nemá
218 31.05.2022 nemá
25 e.č. 31.05.2022 nemá