Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
300 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
Nový poplatek
dle velikosti
001 zaplatit nemá osvobozen
003 zaplatit nemá osvobozen
004 zaplatit nemá osvobozen
006 zaplatit nemá osvobozen
008 zaplatit nemá osvobozen
009 zaplatit nemá osvobozen
010 zaplatit zaplatit osvobozen
011 zaplatit nemá osvobozen
013 zaplatit nemá osvobozen
014 zaplatit nemá osvobozen
015 31.05.2021 31.05.2021 osvobozen
016 zaplatit zaplatit osvobozen
017 zaplatit zaplatit osvobozen
018 zaplatit zaplatit osvobozen
019 zaplatit nemá osvobozen
021 zaplatit nemá osvobozen
022 zaplatit zaplatit osvobozen
023 zaplatit zaplatit osvobozen
024 zaplatit nemá osvobozen
025 zaplatit nemá osvobozen
026 zaplatit zaplatit osvobozen
027 zaplatit nemá osvobozen
028 zaplatit nemá osvobozen
029 zaplatit nemá osvobozen
030 zaplatit zaplatit osvobozen
031 zaplatit nemá osvobozen
032 zaplatit nemá osvobozen
033 zaplatit nemá osvobozen
034 zaplatit zaplatit osvobozen
035 zaplatit zaplatit osvobozen
036 zaplatit nemá osvobozen
037 zaplatit zaplatit osvobozen
038 zaplatit nemá osvobozen
040 zaplatit zaplatit osvobozen
041 zaplatit nemá osvobozen
042 zaplatit zaplatit osvobozen
043 zaplatit zaplatit osvobozen
044 osvobozen nemá osvobozen
045 zaplatit nemá osvobozen
046 zaplatit nemá osvobozen
047 zaplatit zaplatit osvobozen
048 zaplatit nemá osvobozen
049 zaplatit nemá osvobozen
050 zaplatit nemá osvobozen
051 zaplatit nemá osvobozen
052 zaplatit nemá osvobozen
053 zaplatit nemá osvobozen
054 zaplatit zaplatit osvobozen
056 zaplatit nemá osvobozen
057 zaplatit zaplatit osvobozen
058 zaplatit nemá osvobozen
059 zaplatit nemá osvobozen
060 zaplatit zaplatit osvobozen
062 zaplatit zaplatit osvobozen
063 zaplatit zaplatit osvobozen
064 zaplatit nemá osvobozen
065 zaplatit nemá osvobozen
066 zaplatit nemá osvobozen
068 zaplatit zaplatit osvobozen
069 31.05.2021 nemá osvobozen
070 zaplatit nemá osvobozen
071 zaplatit nemá osvobozen
072 zaplatit zaplatit osvobozen
073 zaplatit nemá osvobozen
074 zaplatit nemá osvobozen
075 zaplatit nemá osvobozen
076 zaplatit nemá osvobozen
077 zaplatit nemá osvobozen
078 31.05.2021 nemá osvobozen
079 zaplatit nemá osvobozen
080 31.05.2021 nemá osvobozen
081 zaplatit zaplatit osvobozen
082 zaplatit nemá osvobozen
083 31.05.2021 31.05.2021 osvobozen
084 zaplatit zaplatit osvobozen
085 zaplatit nemá osvobozen
086 zaplatit nemá osvobozen
089 zaplatit nemá osvobozen
090 zaplatit zaplatit osvobozen
091 zaplatit nemá osvobozen
093 zaplatit nemá osvobozen
094 zaplatit nemá osvobozen
095 zaplatit nemá osvobozen
096 zaplatit zaplatit osvobozen
097 zaplatit nemá osvobozen
098 zaplatit zaplatit osvobozen
099 zaplatit nemá osvobozen
100 zaplatit nemá osvobozen
102 zaplatit nemá osvobozen
103 zaplatit zaplatit osvobozen
105 zaplatit nemá osvobozen
106 zaplatit zaplatit osvobozen
107 zaplatit nemá osvobozen
108 zaplatit nemá osvobozen
109 zaplatit nemá osvobozen
110 zaplatit nemá osvobozen
111 zaplatit zaplatit osvobozen
112 zaplatit nemá osvobozen
113 zaplatit zaplatit osvobozen
114 zaplatit nemá osvobozen
115 zaplatit zaplatit osvobozen
116 zaplatit nemá osvobozen
118 zaplatit nemá osvobozen
120 zaplatit zaplatit osvobozen
121 zaplatit nemá osvobozen
122 zaplatit nemá osvobozen
123 zaplatit nemá osvobozen
125 zaplatit nemá osvobozen
126 zaplatit nemá osvobozen
127 zaplatit nemá osvobozen
128 zaplatit nemá osvobozen
129 zaplatit zaplatit osvobozen
130 zaplatit nemá osvobozen
131 zaplatit nemá osvobozen
132 zaplatit nemá osvobozen
134 zaplatit zaplatit osvobozen
135 zaplatit zaplatit osvobozen
136 zaplatit zaplatit osvobozen
137 zaplatit nemá osvobozen
138 31.05.2021 nemá osvobozen
139 zaplatit nemá osvobozen
140 zaplatit nemá osvobozen
141 zaplatit nemá osvobozen
142 31.05.2021 nemá osvobozen
144/1 zaplatit zaplatit osvobozen
144/2 zaplatit nemá osvobozen
144/3 zaplatit zaplatit osvobozen
144/4 zaplatit nemá osvobozen
145/1 zaplatit zaplatit osvobozen
145/2 zaplatit nemá osvobozen
145/3 zaplatit nemá osvobozen
145/4 zaplatit zaplatit osvobozen
146 zaplatit nemá osvobozen
147 zaplatit zaplatit osvobozen
148 zaplatit zaplatit osvobozen
149 zaplatit nemá osvobozen
150 zaplatit zaplatit osvobozen
151 zaplatit zaplatit osvobozen
152 31.05.2021 31.01.2021 osvobozen
153 zaplatit nemá osvobozen
154 zaplatit nemá osvobozen
155 zaplatit zaplatit osvobozen
156/1 zaplatit nemá osvobozen
156/2 zaplatit osvobozen osvobozen
156/3 zaplatit nemá osvobozen
156/4 zaplatit nemá osvobozen
156/5 zaplatit zaplatit osvobozen
156/6 zaplatit zaplatit osvobozen
156/7 zaplatit nemá osvobozen
156/8 zaplatit nemá osvobozen
157 zaplatit nemá osvobozen
158 zaplatit zaplatit osvobozen
159 zaplatit zaplatit osvobozen
160 zaplatit nemá osvobozen
161/1 zaplatit nemá osvobozen
161/2 zaplatit zaplatit osvobozen
161/3 zaplatit nemá osvobozen
161/4 zaplatit nemá osvobozen
162 zaplatit zaplatit osvobozen
164 zaplatit zaplatit osvobozen
165 zaplatit zaplatit osvobozen
166 zaplatit nemá osvobozen
167 zaplatit zaplatit osvobozen
168 zaplatit nemá osvobozen
169/1 zaplatit nemá osvobozen
169/2 zaplatit nemá osvobozen
169/3 zaplatit nemá osvobozen
169/4 zaplatit nemá osvobozen
170 zaplatit nemá osvobozen
171 zaplatit nemá osvobozen
172 zaplatit zaplatit osvobozen
173 zaplatit zaplatit osvobozen
174 zaplatit nemá osvobozen
175 zaplatit nemá osvobozen
177 zaplatit nemá osvobozen
178 zaplatit zaplatit osvobozen
179 zaplatit zaplatit osvobozen
180/1 zaplatit nemá osvobozen
180/2 zaplatit nemá osvobozen
180/3 zaplatit nemá osvobozen
180/4 zaplatit nemá osvobozen
180/5 zaplatit zaplatit osvobozen
180/6 zaplatit nemá osvobozen
181/1 zaplatit zaplatit osvobozen
181/2 zaplatit nemá osvobozen
181/3 zaplatit nemá osvobozen
181/4 zaplatit nemá osvobozen
181/5 zaplatit nemá osvobozen
181/6 zaplatit nemá osvobozen
182/1 zaplatit nemá osvobozen
182/2 zaplatit zaplatit osvobozen
182/3 zaplatit nemá osvobozen
182/4 zaplatit nemá osvobozen
182/5 zaplatit nemá osvobozen
182/6 31.05.2021 31.05.2021 osvobozen
183/1 zaplatit zaplatit osvobozen
183/2 zaplatit nemá osvobozen
183/3 zaplatit nemá osvobozen
183/4 zaplatit nemá osvobozen
183/5 zaplatit nemá osvobozen
183/6 31.05.2021 nemá osvobozen
184/1 zaplatit nemá osvobozen
184/2 zaplatit zaplatit osvobozen
184/3 zaplatit nemá osvobozen
184/4 zaplatit nemá osvobozen
184/5 zaplatit nemá osvobozen
184/6 zaplatit nemá osvobozen
185/1 zaplatit nemá osvobozen
185/2 zaplatit zaplatit osvobozen
185/3 zaplatit zaplatit osvobozen
185/4 zaplatit nemá osvobozen
185/5 zaplatit nemá osvobozen
185/6 zaplatit nemá osvobozen
186/1 zaplatit nemá osvobozen
186/2 zaplatit nemá osvobozen
186/3 zaplatit nemá osvobozen
186/4 zaplatit nemá osvobozen
186/5 zaplatit nemá osvobozen
186/6 zaplatit nemá osvobozen
187/1 zaplatit nemá osvobozen
187/2 zaplatit nemá osvobozen
187/3 zaplatit nemá osvobozen
187/4 zaplatit nemá osvobozen
187/5 zaplatit nemá osvobozen
187/6 zaplatit nemá osvobozen
188 zaplatit nemá osvobozen
191 31.05.2021 nemá osvobozen
192 zaplatit zaplatit osvobozen
193 zaplatit zaplatit osvobozen
195 zaplatit nemá osvobozen
196 zaplatit zaplatit osvobozen
197 zaplatit zaplatit osvobozen
198 zaplatit nemá osvobozen
199 zaplatit zaplatit osvobozen
20 zaplatit nemá osvobozen
200 zaplatit zaplatit osvobozen
201 zaplatit zaplatit osvobozen
202 zaplatit nemá osvobozen
203 zaplatit nemá osvobozen
205 zaplatit nemá osvobozen
206 zaplatit nemá osvobozen
207 zaplatit zaplatit osvobozen
208 zaplatit zaplatit osvobozen
210 zaplatit nemá osvobozen
212 zaplatit nemá osvobozen
213 zaplatit nemá osvobozen
214 31.05.2021 nemá osvobozen
216 zaplatit nemá osvobozen
218 zaplatit nemá osvobozen
25 e.č. zaplatit nemá osvobozen