Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
300 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
001 31.05.2021 nemá
003 31.05.2021 nemá
004 31.05.2021 nemá
006 31.05.2021 nemá
008 31.05.2021 nemá
009 31.05.2021 nemá
010 31.05.2021 31.05.2021
011 31.05.2021 nemá
012 31.05.2021 nemá
013 31.05.2021 nemá
014 31.05.2021 nemá
015 31.05.2021 31.05.2021
016 31.05.2021 31.05.2021
017 31.05.2021 31.05.2021
018 31.05.2021 31.05.2021
019 31.05.2021 nemá
020 31.05.2021 nemá
021 31.05.2021 nemá
022 31.05.2021 nemá
023 31.05.2021 31.05.2021
024 31.05.2021 31.05.2021
025 31.05.2021 nemá
026 31.05.2021 31.05.2021
027 31.05.2021 nemá
028 31.05.2021 nemá
029 31.05.2021 nemá
030 31.05.2021 31.05.2021
031 31.05.2021 nemá
032 31.05.2021 nemá
033 31.05.2021 nemá
034 31.05.2021 31.05.2021
035 31.05.2021 31.05.2021
036 31.05.2021 nemá
037 31.05.2021 31.05.2021
038 31.05.2021 nemá
040 31.05.2021 31.05.2021
041 31.05.2021 nemá
042 31.05.2021 nemá
043 31.05.2021 31.05.2021
044 osvobozen nemá
045 31.05.2021 nemá
046 31.05.2021 nemá
047 31.05.2021 31.05.2021
048 31.05.2021 nemá
049 31.05.2021 nemá
050 31.05.2021 nemá
051 31.05.2021 nemá
052 31.05.2021 nemá
053 31.05.2021 nemá
054 31.05.2021 31.05.2021
056 zaplatit nemá
057 31.05.2021 31.05.2021
058 31.05.2021 nemá
059 31.05.2021 nemá
060 31.05.2021 31.05.2021
062 31.05.2021 31.05.2021
063 31.05.2021 31.05.2021
064 31.05.2021 nemá
065 31.05.2021 nemá
066 31.05.2021 nemá
068 31.05.2021 31.05.2021
069 31.05.2021 nemá
070 31.05.2021 nemá
071 31.05.2021 nemá
072 31.05.2021 31.05.2021
073 31.05.2021 nemá
074 31.05.2021 nemá
075 31.05.2021 31.05.2021
076 31.05.2021 nemá
077 31.05.2021 nemá
078 31.05.2021 nemá
079 31.05.2021 nemá
080 31.05.2021 nemá
081 31.05.2021 31.05.2021
082 31.05.2021 nemá
083 31.05.2021 31.05.2021
084 31.05.2021 31.05.2021
085 31.05.2021 nemá
086 31.05.2021 nemá
089 31.05.2021 nemá
090 31.05.2021 31.05.2021
091 31.05.2021 nemá
093 31.05.2021 nemá
094 31.05.2021 nemá
095 31.05.2021 nemá
096 31.05.2021 31.05.2021
097 31.05.2021 nemá
098 31.05.2021 31.05.2021
099 31.05.2021 nemá
100 31.05.2021 nemá
102 31.05.2021 nemá
103 31.05.2021 31.05.2021
105 31.05.2021 nemá
106 31.05.2021 31.05.2021
107 31.05.2021 nemá
108 31.05.2021 nemá
109 31.05.2021 nemá
110 31.05.2021 nemá
111 31.05.2021 31.05.2021
112 31.05.2021 nemá
113 31.05.2021 31.05.2021
114 31.05.2021 nemá
115 31.05.2021 31.05.2021
116 31.05.2021 nemá
118 31.05.2021 nemá
120 31.05.2021 nemá
121 31.05.2021 nemá
122 31.05.2021 nemá
123 31.05.2021 nemá
125 31.05.2021 nemá
126 31.05.2021 nemá
127 31.05.2021 nemá
128 31.05.2021 nemá
129 31.05.2021 31.05.2021
130 31.05.2021 nemá
131 31.05.2021 nemá
132 31.05.2021 nemá
134 31.05.2021 31.05.2021
135 31.05.2021 31.05.2021
136 31.05.2021 31.05.2021
137 31.05.2021 nemá
138 31.05.2021 nemá
139 31.05.2021 nemá
140 31.05.2021 nemá
141 31.05.2021 nemá
142 31.05.2021 nemá
144/1 31.05.2021 31.05.2021
144/2 31.05.2021 nemá
144/3 31.05.2021 nemá
144/4 31.05.2021 nemá
145/1 31.05.2021 31.05.2021
145/2 31.05.2021 nemá
145/3 31.05.2021 nemá
145/4 31.05.2021 31.05.2021
146 31.05.2021 nemá
147 31.05.2021 31.05.2021
148 31.05.2021 31.05.2021
149 31.05.2021 nemá
150 31.05.2021 31.05.2021
151 31.05.2021 31.05.2021
152 31.05.2021 31.05.2021
153 31.05.2021 nemá
154 31.05.2021 nemá
155 31.05.2021 31.05.2021
156/1 31.05.2021 nemá
156/2 31.05.2021 osvobozen
156/3 31.05.2021 nemá
156/4 31.05.2021 nemá
156/5 31.05.2021 31.05.2021
156/6 31.05.2021 31.05.2021
156/7 31.05.2021 nemá
156/8 31.05.2021 nemá
157 31.05.2021 nemá
158 31.05.2021 31.05.2021
159 31.05.2021 31.05.2021
160 31.05.2021 nemá
161/1 31.05.2021 nemá
161/2 31.05.2021 31.05.2021
161/3 31.05.2021 nemá
161/4 31.05.2021 nemá
162 31.05.2021 31.05.2021
164 31.05.2021 31.05.2021
165 31.05.2021 31.05.2021
166 31.05.2021 nemá
167 31.05.2021 31.05.2021
168 31.05.2021 nemá
169/1 31.05.2021 nemá
169/2 31.05.2021 nemá
169/3 31.05.2021 nemá
169/4 31.05.2021 nemá
170 31.05.2021 nemá
171 31.05.2021 nemá
172 31.05.2021 31.05.2021
173 31.05.2021 31.05.2021
174 31.05.2021 nemá
175 31.05.2021 nemá
177 31.05.2021 nemá
178 31.05.2021 31.05.2021
179 31.05.2021 31.05.2021
180/1 31.05.2021 nemá
180/2 31.05.2021 nemá
180/3 31.05.2021 nemá
180/4 31.05.2021 nemá
180/5 31.05.2021 31.05.2021
180/6 31.05.2021 nemá
181/1 31.05.2021 31.05.2021
181/2 31.05.2021 nemá
181/3 31.05.2021 nemá
181/4 31.05.2021 31.05.2021
181/5 31.05.2021 nemá
181/6 31.05.2021 nemá
182/1 31.05.2021 nemá
182/2 31.05.2021 31.05.2021
182/3 31.05.2021 nemá
182/4 31.05.2021 nemá
182/5 31.05.2021 nemá
182/6 31.05.2021 31.05.2021
183/1 31.05.2021 31.05.2021
183/2 31.05.5021 nemá
183/3 31.05.2021 nemá
183/4 31.05.2021 nemá
183/5 31.05.2021 nemá
183/6 31.05.2021 nemá
184/1 31.05.2021 nemá
184/2 31.05.2021 31.05.2021
184/3 31.05.2021 nemá
184/4 31.05.2021 nemá
184/5 31.05.2021 nemá
184/6 31.05.2021 nemá
185/1 31.05.2021 nemá
185/2 31.05.2021 nemá
185/3 31.05.2021 31.05.2021
185/4 31.05.2021 nemá
185/5 31.05.2021 nemá
185/6 31.05.2021 nemá
186/1 31.05.2021 nemá
186/2 31.05.2021 nemá
186/3 31.05.2021 nemá
186/4 31.05.2021 nemá
186/5 31.05.2021 nemá
186/6 31.05.2021 nemá
187/1 31.05.2021 nemá
187/2 31.05.2021 nemá
187/3 31.05.2021 nemá
187/4 31.05.2021 nemá
187/5 31.05.2021 nemá
187/6 31.05.2021 nemá
188 31.05.2021 nemá
191 31.05.2021 nemá
192 31.05.2021 31.05.2021
193 31.05.2021 31.05.2021
195 31.05.2021 nemá
196 31.05.2021 31.05.2021
197 31.05.2021 31.05.2021
198 31.05.2021 nemá
199 31.05.2021 31.05.2021
200 31.05.2021 31.05.2021
201 31.05.2021 31.05.2021
202 31.05.2021 nemá
203 31.05.2021 nemá
205 31.05.2021 nemá
206 31.05.2021 nemá
207 31.05.2021 31.05.2021
208 31.05.2021 31.05.2021
210 31.05.2021 nemá
211 31.05.2021 nemá
212 31.05.2021 nemá
213 31.05.2021 nemá
214 31.05.2021 nemá
216 31.05.2021 nemá
217 zaplatit nemá
218 31.05.2021 nemá
25 e.č. 31.05.2021 nemá