Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
400 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
001 31.05.2025 nemá
003 zaplatit nemá
004 31.05.2025 31.05.2025
006 zaplatit nemá
008 zaplatit nemá
009 31.05.2025 nemá
010 31.05.2025 31.05.2025
011 zaplatit nemá
012 zaplatit nemá
013 31.05.2025 nemá
014 zaplatit nemá
015 31.05.2025 31.05.2025
016 zaplatit zaplatit
017 31.05.2025 nemá
018 31.05.2025 31.05.2025
019 31.05.2025 nemá
020 zaplatit nemá
021 zaplatit nemá
022 zaplatit zaplatit
023 31.05.2025 31.05.2025
024 31.05.2025 nemá
025 31.05.2025 nemá
026 31.05.2025 31.05.2025
027 zaplatit nemá
028 zaplatit nemá
029 31.05.2025 nemá
030 zaplatit zaplatit
031 31.05.2025 nemá
032 zaplatit nemá
033 31.05.2025 nemá
034 zaplatit osvobozen
035 zaplatit zaplatit
036 zaplatit nemá
037 zaplatit zaplatit
038 31.05.2025 nemá
040 31.05.2025 31.05.2025
041 31.05.2025 nemá
042 31.05.2025 nemá
043 zaplatit nemá
044 osvobozen nemá
045 31.05.2025 nemá
046 31.05.2025 nemá
047 31.05.2025 31.05.2025
048 31.05.2025 nemá
049 31.05.2025 nemá
050 zaplatit zaplatit
051 31.05.2025 nemá
052 31.05.2025 nemá
053 31.05.2025 nemá
054 31.05.2025 31.05.2025
056 31.05.2025 nemá
057 31.05.2025 zaplatit
058 31.05.2025 nemá
059 31.05.2025 nemá
060 31.05.2025 31.05.2025
062 31.05.2025 nemá
063 31.05.2025 31.05.2025
064 zaplatit nemá
065 zaplatit nemá
066 zaplatit nemá
068 zaplatit nemá
069 31.05.2025 nemá
070 31.05.2025 nemá
071 31.05.2025 nemá
072 31.05.2025 31.05.2025
073 31.05.2025 nemá
074 zaplatit nemá
075 zaplatit zaplatit
076 zaplatit nemá
077 31.05.2025 nemá
078 31.05.2025 nemá
079 31.05.2025 nemá
080 31.05.2025 nemá
081 zaplatit zaplatit
082 zaplatit nemá
083 31.05.2025 31.05.2025
084 zaplatit zaplatit
085 31.05.2025 31.05.2025
086 zaplatit nemá
089 31.05.2025 nemá
090 zaplatit zaplatit
091 31.05.2025 nemá
093 31.05.2025 nemá
094 31.05.2025 nemá
095 31.05.2025 nemá
096 zaplatit zaplatit
097 31.05.2025 nemá
098 31.05.2025 31.05.2025
099 zaplatit nemá
100 zaplatit nemá
102 31.05.2025 nemá
103 31.05.2025 31.05.2025
105 31.05.2025 nemá
106 31.05.2025 31.05.2025
107 31.05.2025 nemá
108 zaplatit nemá
109 31.05.2025 nemá
110 31.05.2025 nemá
111 zaplatit zaplatit
112 31.05.2025 nemá
113 31.05.2025 nemá
114 zaplatit nemá
115 31.05.2025 nemá
116 31.05.2025 nemá
118 31.05.2025 nemá
120 31.05.2025 nemá
121 31.05.2025 nemá
122 zaplatit nemá
123 31.05.2025 nemá
125 zaplatit nemá
126 31.05.2025 nemá
127 31.05.2025 nemá
128 31.05.2025 nemá
129 31.05.2025 31.05.2025
130 31.05.2025 nemá
131 31.05.2025 nemá
132 31.05.2025 nemá
134 31.05.2025 31.05.2025
135 zaplatit zaplatit
136 31.05.2025 31.05.2025
137 31.05.2025 nemá
138 31.05.2025 nemá
139 zaplatit nemá
140 31.05.2025 nemá
141 31.05.2025 nemá
142 31.05.2025 nemá
144/1 31.05.2025 31.05.2025
144/2 zaplatit nemá
144/3 31.05.2025 nemá
144/4 zaplatit nemá
145/1 31.05.2025 31.05.2025
145/2 zaplatit nemá
145/3 zaplatit nemá
145/4 zaplatit nemá
146 31.05.2025 nemá
147 zaplatit zaplatit
148 31.05.2025 31.05.2025
149 zaplatit nemá
150 31.05.2025 31.05.2025
151 31.05.2025 31.05.2025
152 31.05.2025 31.05.2025
153 31.05.2025 nemá
154 31.05.2025 nemá
155 31.05.2025 31.05.2025
156/1 zaplatit nemá
156/2 zaplatit nemá
156/3 31.05.2025 nemá
156/4 zaplatit nemá
156/5 31.05.2025 31.05.2025
156/6 zaplatit zaplatit
156/7 zaplatit nemá
156/8 31.05.2025 nemá
157 31.05.2025 nemá
158 zaplatit nemá
159 31.05.2025 31.05.2025
160 31.05.2025 nemá
161/1 zaplatit zaplatit
161/2 zaplatit zaplatit
161/3 zaplatit nemá
161/4 31.05.2025 nemá
162 zaplatit zaplatit
164 zaplatit zaplatit
165 31.05.2025 31.05.2025
166 31.05.2025 nemá
167 zaplatit zaplatit
169/1 31.05.2025 nemá
169/2 31.05.2025 nemá
169/3 31.05.2025 nemá
169/4 zaplatit nemá
170 zaplatit nemá
171 31.05.2025 nemá
172 zaplatit nemá
173 zaplatit zaplatit
174 zaplatit nemá
175 31.05.2025 nemá
177 31.05.2025 nemá
178 zaplatit zaplatit
179 zaplatit zaplatit
180/1 31.05.2025 nemá
180/2 31.05.2025 nemá
180/3 zaplatit nemá
180/4 zaplatit nemá
180/5 zaplatit zaplatit
180/6 31.05.2025 nemá
181/1 31.05.2025 31.05.2025
181/2 31.05.2025 31.05.2025
181/3 zaplatit nemá
181/4 31.05.2025 31.05.2025
181/5 31.05.2025 nemá
181/6 31.05.2025 nemá
182/1 31.05.2025 31.05.2025
182/2 31.05.2025 nemá
182/3 31.05.2025 nemá
182/4 31.05.2025 nemá
182/5 31.05.2025 nemá
182/6 31.05.2025 31.05.2025
183/1 31.05.2025 31.05.2025
183/2 zaplatit nemá
183/3 zaplatit nemá
183/4 31.05.2025 nemá
183/5 zaplatit zaplatit
183/6 31.05.2025 nemá
184/1 zaplatit nemá
184/2 31.05.2025 nemá
184/3 zaplatit zaplatit
184/4 zaplatit nemá
184/5 31.05.2025 nemá
184/6 31.05.2025 nemá
185/1 31.05.2025 nemá
185/2 31.05.2025 nemá
185/3 31.05.2025 31.05.2025
185/4 zaplatit zaplatit
185/5 31.05.2025 nemá
185/6 zaplatit nemá
186/1 31.05.2025 nemá
186/2 31.05.2025 nemá
186/3 31.05.2025 31.05.2025
186/4 31.05.2025 nemá
186/5 31.05.2025 nemá
186/6 zaplatit nemá
187/1 31.05.2025 nemá
187/2 zaplatit nemá
187/3 31.05.2025 nemá
187/4 31.05.2025 nemá
187/5 zaplatit nemá
187/6 zaplatit nemá
188 zaplatit nemá
191 31.05.2025 nemá
192 zaplatit zaplatit
193 31.05.2025 31.05.2025
195 zaplatit nemá
196 zaplatit zaplatit
197 zaplatit nemá
198 31.05.2025 nemá
199 31.05.2025 31.05.2025
200 31.05.2025 31.05.2025
201 zaplatit zaplatit
202 31.05.2025 nemá
205 zaplatit nemá
206 31.05.2025 nemá
207 31.05.2025 31.05.2025
208 zaplatit nemá
210 31.05.2025 nemá
211 zaplatit nemá
212 31.05.2025 nemá
213 zaplatit nemá
214 31.05.2025 nemá
215 31.05.2025 nemá
216 31.05.2025 nemá
217 31.05.2025 nemá
218 zaplatit nemá
219 zaplatit nemá
222 zaplatit nemá
223 31.05.2025 nemá
224 zaplatit zaplatit
25 e.č. zaplatit nemá
Hospoda u Sama zaplatit nemá
Kadeřnictví č.p. 125 31.05.2025 nemá
Profisales č.p. 193 31.05.2025 nemá
Provozovna č.p. 149 zaplatit nemá
Provozovna č.p. 168 zaplatit nemá
Provozovna č.p. 203 31.05.2025 nemá
Provozovna u letiště zaplatit nemá