Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
300 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
Nový poplatek
dle velikosti
001 31.05.2020 nemá osvobozen
003 31.05.2020 nemá osvobozen
004 zaplatit nemá osvobozen
006 31.05.2020 nemá osvobozen
008 31.05.2020 nemá osvobozen
009 31.05.2020 nemá osvobozen
010 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
011 31.05.2020 nemá osvobozen
013 31.05.2020 nemá osvobozen
014 31.05.2020 nemá osvobozen
015 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
016 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
017 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
018 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
019 30.05.2020 nemá osvobozen
021 31.05.2020 nemá osvobozen
022 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
023 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
024 31.05.2020 nemá osvobozen
025 31.05.2020 nemá osvobozen
026 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
027 31.05.2020 nemá osvobozen
028 31.05.2020 nemá osvobozen
029 31.05.2020 nemá osvobozen
030 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
031 31.05.2020 nemá osvobozen
032 31.05.2020 nemá osvobozen
033 31.05.2020 nemá osvobozen
034 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
035 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
036 31.05.2020 nemá osvobozen
037 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
038 31.05.2020 nemá osvobozen
040 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
041 31.05.2020 nemá osvobozen
042 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
043 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
044 osvobozen osvobozen osvobozen
045 31.05.2020 nemá osvobozen
046 31.05.2020 nemá osvobozen
047 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
048 31.05.2020 nemá osvobozen
049 31.05.2020 nemá osvobozen
050 31.05.2020 nemá osvobozen
051 31.05.2020 nemá osvobozen
052 31.05.2020 nemá osvobozen
053 31.05.2020 nemá osvobozen
054 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
056 zaplatit nemá osvobozen
057 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
058 31.05.2020 nemá osvobozen
059 31.05.2020 nemá osvobozen
060 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
062 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
063 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
064 31.05.2020 nemá osvobozen
065 31.05.2020 nemá osvobozen
066 31.05.2020 nemá osvobozen
068 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
069 31.05.2020 nemá osvobozen
070 31.05.2020 nemá osvobozen
071 31.05.2020 nemá osvobozen
072 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
073 31.05.2020 nemá osvobozen
074 31.05.2020 nemá osvobozen
075 31.05.2020 nemá osvobozen
076 31.05.2020 nemá osvobozen
077 31.05.2020 nemá osvobozen
078 31.05.2020 nemá osvobozen
079 31.05.2020 nemá osvobozen
080 31.05.2020 nemá osvobozen
081 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
082 31.05.2020 nemá osvobozen
083 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
084 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
085 31.05.2020 nemá osvobozen
086 31.05.2020 nemá osvobozen
089 31.05.2020 nemá osvobozen
090 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
091 31.05.2020 nemá osvobozen
093 31.05.2020 nemá osvobozen
094 31.05.2020 nemá osvobozen
095 31.05.2020 nemá osvobozen
096 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
097 31.05.2020 nemá osvobozen
098 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
099 zaplatit nemá osvobozen
100 31.05.2020 nemá osvobozen
102 31.05.2020 nemá osvobozen
103 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
105 31.05.2020 nemá osvobozen
106 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
107 31.05.2020 nemá osvobozen
108 31.05.2020 nemá osvobozen
109 31.05.2020 nemá osvobozen
110 31.05.2020 nemá osvobozen
111 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
112 31.05.2020 nemá osvobozen
113 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
114 31.05.2020 nemá osvobozen
115 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
116 31.05.2020 nemá osvobozen
118 31.05.2020 nemá osvobozen
120 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
121 31.05.2020 nemá osvobozen
122 31.05.2020 nemá osvobozen
123 31.05.2020 nemá osvobozen
125 31.05.2020 nemá osvobozen
126 31.05.2020 nemá osvobozen
127 31.05.2020 nemá osvobozen
128 31.05.2020 nemá osvobozen
129 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
130 31.05.2020 nemá osvobozen
131 31.05.2020 nemá osvobozen
132 31.05.2020 nemá osvobozen
134 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
135 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
136 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
137 31.05.2020 nemá osvobozen
138 31.05.2020 nemá osvobozen
139 31.05.2020 nemá osvobozen
140 31.05.2020 nemá osvobozen
141 31.05.2020 nemá osvobozen
142 31.05.2020 nemá osvobozen
144/1 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
144/2 31.05.2020 nemá osvobozen
144/3 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
144/4 31.05.2020 nemá osvobozen
145/1 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
145/2 31.05.2020 nemá osvobozen
145/3 31.05.2020 nemá osvobozen
145/4 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
146 31.05.2020 nemá osvobozen
147 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
148 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
149 31.05.2020 nemá osvobozen
150 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
151 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
152 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
153 31.05.2020 nemá osvobozen
154 31.05.2020 nemá osvobozen
155 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
156/1 31.05.2020 nemá osvobozen
156/2 31.05.2020 osvobozen osvobozen
156/3 31.05.2020 nemá osvobozen
156/4 31.05.2020 nemá osvobozen
156/5 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
156/6 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
156/7 31.05.2020 nemá osvobozen
156/8 31.05.2020 nemá osvobozen
157 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
158 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
159 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
160 31.05.2020 nemá osvobozen
161/1 31.05.2020 nemá osvobozen
161/2 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
161/3 31.05.2020 nemá osvobozen
161/4 31.05.2020 nemá osvobozen
162 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
164 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
165 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
166 31.05.2020 nemá osvobozen
167 zaplatit zaplatit osvobozen
168 31.05.2020 nemá osvobozen
169/1 31.05.2020 nemá osvobozen
169/2 31.05.2020 nemá osvobozen
169/3 31.05.2020 nemá osvobozen
169/4 31.05.2020 nemá osvobozen
170 31.05.2020 nemá osvobozen
171 31.05.2020 nemá osvobozen
172 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
173 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
174 31.05.2020 nemá osvobozen
175 31.05.2020 nemá osvobozen
177 31.05.2020 nemá osvobozen
178 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
179 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
180/1 31.05.2020 nemá osvobozen
180/2 31.05.2020 nemá osvobozen
180/3 31.05.2020 nemá osvobozen
180/4 31.05.2020 nemá osvobozen
180/5 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
180/6 31.05.2020 nemá osvobozen
181/1 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
181/2 31.05.2020 nemá osvobozen
181/3 31.05.2020 nemá osvobozen
181/4 31.05.2020 nemá osvobozen
181/5 31.05.2020 nemá osvobozen
181/6 31.05.2020 nemá osvobozen
182/1 31.05.2020 nemá osvobozen
182/2 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
182/3 31.05.2020 nemá osvobozen
182/4 31.05.2020 nemá osvobozen
182/5 31.05.2020 nemá osvobozen
182/6 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
183/1 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
183/2 31.05.2020 nemá osvobozen
183/3 31.05.2020 nemá osvobozen
183/4 31.05.2020 nemá osvobozen
183/5 31.05.2020 nemá osvobozen
183/6 31.05.2020 nemá osvobozen
184/1 31.05.2020 nemá osvobozen
184/2 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
184/3 31.05.2020 nemá osvobozen
184/4 31.05.2020 nemá osvobozen
184/5 31.05.2020 nemá osvobozen
184/6 31.05.2020 nemá osvobozen
185/1 31.05.2020 nemá osvobozen
185/2 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
185/3 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
185/4 31.05.2020 nemá osvobozen
185/5 31.05.2020 nemá osvobozen
185/6 31.05.2020 nemá osvobozen
186/1 31.05.2020 nemá osvobozen
186/2 31.05.2020 nemá osvobozen
186/3 31.05.2020 nemá osvobozen
186/4 31.05.2020 nemá osvobozen
186/5 31.05.2020 nemá osvobozen
186/6 31.05.2020 nemá osvobozen
187/1 31.05.2020 nemá osvobozen
187/2 31.05.2020 nemá osvobozen
187/3 31.05.2020 nemá osvobozen
187/4 31.05.2020 nemá osvobozen
187/5 31.05.2020 nemá osvobozen
187/6 31.05.2020 nemá osvobozen
188 31.05.2020 nemá osvobozen
191 31.05.2020 nemá osvobozen
192 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
193 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
195 31.05.2020 nemá osvobozen
196 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
197 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
198 31.05.2020 nemá osvobozen
199 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
20 31.05.2020 nemá osvobozen
200 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
201 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
202 31.05.2020 nemá osvobozen
203 31.05.2020 nemá osvobozen
205 31.05.2020 nemá osvobozen
206 31.05.2020 nemá osvobozen
207 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
208 31.05.2020 31.05.2020 osvobozen
210 31.05.2020 nemá osvobozen
212 31.05.2020 nemá osvobozen
213 31.05.2020 nemá osvobozen
214 31.05.2020 nemá osvobozen
216 31.05.2020 nemá osvobozen
218 31.05.2020 nemá osvobozen
25 e.č. 31.05.2020 nemá osvobozen