Formuláře

Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb (PDF 81 kB)
Ohlášení odstranění (PDF 95 kB)
Ohlášení stavby (PDF 150 kB)
Oznámení o užívání stavby (PDF 95 kB)
Ohlášení o dokončení stavby [PDF 273.77 kB]
Žádost o přidělení čísla popisného k nové stavbě [PDF 273.28 kB]
Oznámení o záměru v území (PDF 140 kB)
Žádost o změně využití území (PDF 139 kB)
Obsah dokumentace k žádosti o změně využití území (PDF 72 kB)
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem (PDF 126 kB)
Oznámení změny v užívání stavby (PDF 109 kB)
Žádost o kolaudaci stavby povolené v roce 2006 (PDF 95 kB)
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (PDF 100 kB)
Povolení kácení stromů (PDF 225 kB)
Žádost o dopravní značení (PDF 63 kB)
Žádost o uzavírky silnice , místní komunikace (PDF 69 kB)
Žádost o povolení domovní ČOV,studny (PDF 433 kB)
Žádost o povolení připojení další nemovitosti k silnici II a III.tř. (PDF69 kB)
Žádost o připojení sousední nemovitosti k silnici II a III tř. (PDF 69 kB)
Žádost o stavební povolení (PDF 145 kB)
Žádost o územně plánovací informaci (PDF 83 kB)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (PDF 125 kB)
Žádost o vydání rozhododnutí o ochranném pásmu (PDF 128 kB)
Žádost o vydání rozhodnutí (PDF 142 kB)
Formulář pro pořádání kulturních a sportovních akcí na území k.ú Petrovice (PDF 1183 kB)

Žádost o vydání matričního dokladu (PDF 67 kB)
Žádost o uzavření manželství (PDF 77 kB)
Církevní sňatek (PDF 57 kB)
Žádost o změnu jména - nezletilý (PDF 61 kB)
Žádost o změnu jména - zletiý (PDF 61 kB)
Žádost o vydání rybářského lístku (PDF 877 kB)

Přihláška DPH (PDF 169 kB)
Registrace - fyzická osoba (PDF 226 kB)
Pokyny - fyzická osoba (PDF 147 kB)
Registrace - právnická osoba (PDF 192 kB)
Pokyny - právnická osoba (PDF 141 kB)