Bytové hospodářství

Obec Petrovice v období 2000-2005 provedla výstavbu 82 obecních bytů.

Bytový dům:
č.p.169 - 4 byty,
č.p. 174 - 21 bytů
č.p. 180-187 - 48 bytů.
V kulturním domě 1 byt. 

Nájem je stanoven velikostí bytu nebo splátkou hypotečního úvěru.
Sazba za 1 m2 obytné plochy 50,-Kč.