Základní škola

V Petrovicích není zřízena základní škola. Obec zajistila podepsáním dohody o vytvoření společného spádového obvodu Základní školy Sloup základní vzdělání.Na těchto stránkách vám ObÚ Petrovice bude zajišťovat informace ,které souvisejí s provozem školy a prezentací našich dětí v této škole.

Dohoda o vytvoření obvodu (DOC 213.5 kB)

Oficiální stránky ZŠ Sloup

 

Občasník

Občasník 2010 (DOC 31.5 kB)

Ředitel ZŠ Sloup informuje

Vážení rodiče a přátelé školy,
děkuji vám za spolupráci ve školním roce 2010/2011 a přeji příjemnou dovolenou.
Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy


Budeme mít školní včelín! Od března pracuje ve škole včelařský kroužek pod vedením ing.Ivana Doležala. Díky němu jsme podali žádost o finanční podporu a od krajského úřadu získali 30600 Kč, které budou využity na pořízení školního včelína. Žáci ZŠ Sloup mají každoročně k dispozici výběr z více než třiceti kroužků.

Obhajoby ročníkových prací mají deváťáci úspěšně za sebou; najdete je na www.zssloup.net v odkazu Ročníkové práce. Nyní je čeká ještě kurz vodní turistiky (rafty), rozlučkové nocování ve škole a přijetí u starosty městyse.

Uspěli jsme u přijímacích zkoušek na střední školy. Po odvoláních bylo na gymnázia přijato 100 % uchazečů.

Na severní straně budovy se můžete na vlastní oči přesvědčit o tom, jak bude škola vypadat po rekonstrukci. Kombinace šedé, oranžové a žluté barvy je velmi pěkná. Aby tomu tak zůstalo i nadále, připravujeme instalaci kamerového systému, který bude vnější plášť hlídat před poškozením.

O prázdninách se naplno rozběhnou práce také uvnitř školy. Připravujeme rekonstrukci sborovny, sprch v bazénu, výměnu lavic v 1. a 2. třídě, malování, úklid, zřízení dalšího relaxačního koutu pro žáky, instalaci nářaďovny na školním hřišti.

Nové a výkonnější vybavení získá počítačová učebna; stávající počítače využijeme ve třídách. Žáci tak získají možnost využívat výukové programy přímo ve vyučování.

Osvědčil se nám projekt „Patronát“, takže prvňáci, kteří nastoupí do školy 1. září 2011, budou mít určeného patrona z řad deváťáků. Starší kamarádi budou menším spolužákům pomáhat a radit; máme naplánovány jejich společné výlety a aktivity.

Na www.zssloup.net si můžete prohlédnout vítěznou čarodějnici, kterou nakreslil Štěpán Cibulka a otiskl časopis Čiperka.