Historie kostela

Nynější kostel byl stavěn v r. 1733-35 a to patronem Karlem z Roggendorfu, majitelem rájeckého panství.Byl postaven na místě starého původního kostela v jehož základech se nalezlo při bourání několik starých křížů a erbovních kamenů ( hroby Vladyků) a malá hrobka v níž ležela mrtvola v dlouhém černém šatě s knihou v ruce. Hrobka byla opět zazděna. V záznamu o této hrobce z tehdejší doby není uvedeno zda se jedná o muže či ženu.Ze starého zdiva zůstala zachována pouze pravá stěna od hlavního vchodu až k presbyteriu .

Kostel byl vysvěcen 6. října 1735

Dne 11/5 1785 byl inventář převeden na Petrovice od Sloupského faráře a to zejména 2 zlaté kalichy,4 ornáty,2 misály, 1 staré evangelium.

Teprve r. 1785 dne 16/8 byl položen základ k nynější faře a stavba skončila v r. 1786. Stavba fary stála 1161 zl.

Zvony jsou od r. 1736 a to 3. Z původních zvonů však nezůstal žádný.Starý velký zvon pukl r. 1799 a byl nahrazen nynějším zvonem sv.Barbory vážícím 6q.Tento zvon byl původem z kláštera od Paulánů z Vranova.

Zvony

Svěcení opravených zvonů v roce 1998