Duchovní správa

R.D. Mgr. Miroslav Němeček, několik vět o sobě:

Narodil jsem se 20. října 1969 v rodině Oldřicha a Marty Němečkových v rodné obci Sivice, farnost Pozořice. V Pozořicích jsem byl pokřtěn. Tam jsem chodil do kostela, později ministrovat a také i na Základní školu.

R.D. Mgr. Miroslav Němeček

Po ní jsem se vyučil na SOU – Zbrojovka Brno strojním mechanikem-zámečníkem. V tomto podniku jsem pracoval na montáži motorů do roku 1988, kdy jsem musel absolvovat dvouletou vojenskou službu, a po ní jsem se vrátil do stejného podniku, ale již do nářaďovny.

V době ministrování, učení a vojny se ozvaly myšlenky na duchovní stav.

V roce 1990 jsem ukončil pracovní poměr ve Zbrojovce a nastoupil jsem na studia na Biskupském gymnáziu v Brně. V květnu 1992 jsem odmaturoval. Na myšlenky na duchovní stav, jsem odpověděl podáním přihlášky na biskupství. Byl jsem přijat do Teologického Konviktu v Litoměřicích. Po konviktu jsem se hlásil na CMTF UP v Olomouci, kde jsem studoval dva roky.

Přerušil jsem studia a v roce 1995 vstoupil do premonstrátského řádu na Strahově. Bylo to období mého hledání. Z řádu jsem roku 1999 nakonec odešel. Teologickou fakultu jsem dostudoval během svého pobytu v Praze na Univerzitě Karlově a téhož roku zakončil promocí. Volání ke kněžství bylo stále silné, proto jsem se vrátil zpět do Brněnské diecéze a byl jsem přijat mezi kandidáty kněžství.

21. srpna 1999 jsem v Brně přijal jáhenské svěcení a k jáhenské službě jsem byl ustanoven do farnosti Troubsko a Střelice. 24. června 2000 jsem přijal kněžské svěcení a mé první kaplanské místo bylo ve farnosti Žarošice a Archlebov. Druhé kaplanské místo bylo od února 2001 ve farnostech Velké Meziříčí, Bory, Netín a Uhřínov. Nyní od dubna 2007 vykonávám službu administrátora ve farnosti Petrovice u Blanska.