Aktuality

23. února 2016

Termín k úhradě poplatku za služby

Akce proběhne:
16. března 2016 v 10.00 h – 16. března 2016 v 17.00 h

16.března 10 až 17 hod proběhne na ObÚ výběr poplatku za služby

spojené s likvidací odpadu 300,-Kč/osoba a místní poplatek ze psů 200,-Kč za rok 2016 v hotovosti.

Je možné i uhradit PP na účet obce 1362252349/0800 VS rodné číslo poplatníka


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: