Aktuality

26. listopadu 2015

Hřiště - připomínky občanů

Byl předložen nový návrh na základě připomínek ze strany občanů.

Herní prvek ŽELVA byl nahrazen herním prvkem LÉTAJÍCÍ TALÍŘ, sezení houpaček bylo pozměněno za bezpečnější pro malé děti. Do cenové nabídky byly také přidány tři lavičky. Pružinové houpadlo bylo součástí již první nabídky.

Co se týče palmy na herní sestavě - tato je součástí herní sestavy, tudíž její odstranění by nemělo vliv na cenu. Bylo navrženo palmu v návrhu ponechat a pokud by se při instalaci nelíbila, naši pracovníci ji odstraní.

Byla vznesena připomínka také na vhodnost místa. Této námitce není možné vyhovět, jelikož obec již nemá obecní pozemek.

Navržená cena 780 tis vč.DPH. Bude podána žádost na MMR o dotaci 400 tis.a vlastní zdroje budou navrženy v rozpočtu na rok 2016. Pokud nebude dotace schválena bude se hřiště upravovat dle finančních možností obce. Byla také vyjádřena jedna připomínka na nevhodnost materiálu a nahradit vše dřevěným prvkem. Pískoviště není navržené z důvodu hygieny a údržby (předpisy).


Array

Array


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: