Aktuality

2. října 2015

Uklid skládky

V těchto dnech byla zahájena úprava nepovolené skládky a ekologické zátěže v k.ú. Petrovice "Za Šípovou" .

Bude následně provedeno oplocení a zemina k uložení pouze po kontrole, co se na skládu vyváží k terenním úpravám, na které bylo vydáno územní rozhodnutí. Souběžně bude podána žádost na rekultivaci ekologické zátěže o dotaci tak, aby se část navážky odvezla a skládka rekultivovala.

Dále obec upozorňuje, že v červenci skládku navštíla inspekce ŽP a jednoznačně uvedla, že pokud bude zjištěna osoba, která na území vyváži odpad atd., bude se divit jakou obdrží pokutu. Dnes již neplatí, že
všechno zaplatí vlastník pozemku. Obec nebude v tomto případě nikoho krýt a zastávat se ho. Náklady na úklid jsou vysoké a finanční prostředky se mohou využívat jiným způsobem.

Fotogalerie


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: