Aktuality

6. října 2014

Nesplnitelné ve volebním programu

Obdržel jsem volební program do poštovní schránky kandidátů za ČSSD a SDH.

Nebudu se vyjadřovat k jeho celku nebo osobním útokům na moji osobu, jelikož názor si udělá každý sám, ale musím se vyjádřit a upozornit na část volebního programu, který slibuje uzavírání nájemních smluv u obecních bytů a DPS minimálně na tři roky. Jedná se o záměrné matení občanů nebo neznalost toho, kdo tento nesmyl nabízí?

Nájemní byty byly postaveny za podpory dotace ministerstva pro místní rozvoj a SFRB z dotačního programu ve kterém je nařízeno, že nájemní smlouvy nesmí být podepisovány na období delší jak 24 měsíců, jinak dochází k porušení rozpočtové kázně a tím vrácení dotace 30 mil. korun ze strany obce. Mně se tedy vracet dotaci 30 mil. nechce.

Vladimír Paulík, starosta


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: