Aktuality

13. června 2013

Návrh železničního jízdního řádu

pro období 15.12. 2013 - 13.12. 2014

Zpracovaný Správou železniční dopravní cesty, státní organizací  pro železniční tratě v Jihomoravském kraji. Je zveřejněn na adresách www.idsjmk.cz a www.kordis-jmk.cz  Připomínky na obec do 5.7.2013


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: