Zastupitelstvo

Samospráva pro volební období 2022-2026

Paulík Vladimír
   
Vladimír Paulík                  
starosta obce
tel.: 516 412 094
ou.petrovice@seznam.cz 
  Miloš Palatka  místostarosta obce
členové zastupitelstva obce:
  Václav Nejezchleb předseda finančního výboru
  Roman Skoták předseda kontrolního výboru
  Marcela Danylková předsedkyně výboru pro občanské záležitosti
  Jaroslav Vintr zastupitel
  Michal Žižan zastupitel
  Josef Šťastný zastupitel
  Rostislav Němec zastupitel