Výroční zprávy

Výroční zpráva ObÚ Petrovice o sobodném přístupu informací za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ObÚ PETROVICE - O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU INFORMACÍ ZA ROK 2012
ObÚ Petrovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s
ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se
týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2012, podle
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
 
V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Petrovice žadatelům informace na základě
jejich žádosti.
 
Statistika o vyřizovaných žádostech:
 
Počet podaných žádostí o informace 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0
 
 2012 Výroční zpráva o poskytování informací (PDF 101.19 kB)
 
Vladimír Paulík,starosta obce

Výroční zpráva ObÚ Petrovice o sobodném přístupu informací za rok 2011

ObÚ Petrovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2011, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
 
V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Petrovice žadatelům informace na základě jejich žádosti.
 
Statistika o vyřizovaných žádostech:
 
Počet podaných žádostí o informace 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

Výroční zpráva o poskytování informací 2011 (PDF 101.19 kB)


Vladimír Paulík,starosta obce

Výroční zpráva ObÚ Petrovice o sobodném přístupu informací za rok 2010

ObÚ Petrovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2010, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Petrovice žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

Výroční zpráva o poskytování informací 2010 (PDF 101.58 kB)

Vladimír Paulík,starosta obce

 

V Petrovicích 4.1.2011

Výroční zpráva ObÚ Petrovice o sobodném přístupu informací za rok 2009

ObÚ Petrovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2009, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Petrovice žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

 

Vladimír Paulík,starosta obce

Výroční zpráva ObÚ Petrovice o sobodném přístupu informací za rok 2008

ObÚ Petrovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2008, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Petrovice žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

 

Vladimír Paulík,starosta obce

Výroční zpráva ObÚ Petrovice o sobodném přístupu informací za rok 2007

ObÚ Petrovice jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2007, podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ Petrovice žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech:

Počet podaných žádostí o informace 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem 0
Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona 0

 

Vladimír Paulík,starosta obce