Včelí stezka

Název projektu: Včelí stezka Petrovice

Cíl projektu: Zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa. Cílem projektu je modernizace části stávající naučné včelí stezky vedoucí přes lesní pozemek 674/1. Předmětem projektu je zvelebení přírodní stezky prostřednictvím zřízení několika míst pasivního a aktivního odpočinku s dětskými, workoutovými a odpočinkovými prvky z přírodních materiálů.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Moravský kras z.s.

Znak EU    Leader               PRV

Fotogalerie

Zahájení prací

Pokračování prací

Dokončení prací

 


 

Včelí stezka Petrovice obsahuje celkem 10 panelů,které jsou místěny na území katastru obce Petrovice. První panel je postaven na konci obce směrem na Veselici a pokračuje polní cestou Na Větřák. Po prohlédnutí posledního desátého panelu stezka navazuje na včelí muzeum, které je ve vedlejší obci Veselice.

včela

včela1 (PDF 9.84 MB)