Semafor poplatků

Semafor poplatku zajistí občanovi průběžnou kontrolu úhrady místních poplatků. Každé číslo má u svého čísla tři okénka , která jsou dle procesu úhrady zbarvená. červená barva znázorňuje dluh, žlutá osvobození od poplatku a zelená poplatek uhrazen. Znázornění přehledu úhrady je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož nejsou zveřejněna osobní data ani další soukromé údaje poplatníka a na druhé straně je možná rychlá kontrola bez návštěvy Obecního úřadu.

legenda:

zelená - uhrazeno
červená - uhradit
žlutá - ovobozen
bílá - nemá

Identifikace Odpad (uhrazen do)
400 Kč
Pes (uhrazen do)
200 Kč
001 31.05.2025 nemá
003 31.05.2025 nemá
004 31.05.2025 31.05.2025
006 31.05.2025 nemá
008 31.05.2025 nemá
009 31.05.2025 nemá
010 31.05.2025 31.05.2025
011 31.05.2025 nemá
012 31.05.2025 nemá
013 31.05.2025 nemá
014 31.05.2025 nemá
015 31.05.2025 31.05.2025
016 31.05.2025 31.05.2025
017 31.05.2025 nemá
018 31.05.2025 31.05.2025
019 31.05.2025 nemá
020 31.05.2025 nemá
021 31.05.2025 nemá
022 31.05.2025 31.05.2025
023 31.05.2025 31.05.2025
024 31.05.2025 nemá
025 31.05.2025 nemá
026 31.05.2025 31.05.2025
027 31.05.2025 nemá
028 31.05.2025 31.05.2025
029 31.05.2025 nemá
030 31.05.2025 31.05.2025
031 31.05.2025 nemá
032 31.05.2025 nemá
033 31.05.2025 nemá
034 31.05.2025 osvobozen
035 31.05.2025 31.05.2025
036 31.05.2025 nemá
037 31.05.2025 31.05.2025
038 31.05.2025 nemá
040 31.05.2025 31.05.2025
041 31.05.2025 nemá
042 31.05.2025 nemá
043 31.05.2025 nemá
044 osvobozen nemá
045 31.05.2025 nemá
046 31.05.2025 nemá
047 31.05.2025 31.05.2025
048 31.05.2025 nemá
049 31.05.2025 nemá
050 31.05.2025 31.05.2025
051 31.05.2025 nemá
052 31.05.2025 nemá
053 31.05.2025 nemá
054 31.05.2025 31.05.2025
056 31.05.2025 nemá
057 31.05.2025 31.05.2025
058 31.05.2025 nemá
059 31.05.2025 nemá
060 31.05.2025 31.05.2025
062 31.05.2025 nemá
063 31.05.2025 31.05.2025
064 31.05.2025 nemá
065 31.05.2025 nemá
066 31.05.2025 nemá
068 31.05.2025 31.05.2025
069 31.05.2025 nemá
070 31.05.2025 nemá
071 31.05.2025 nemá
072 31.05.2025 31.05.2025
073 31.05.2025 nemá
074 31.05.2025 nemá
075 31.05.2025 31.05.2025
076 31.05.2025 nemá
077 31.05.2025 nemá
078 31.05.2025 nemá
079 31.05.2025 nemá
080 31.05.2025 nemá
081 31.05.2025 31.05.2025
082 31.05.2025 nemá
083 31.05.2025 31.05.2025
084 31.05.2025 31.05.2025
085 31.05.2025 31.05.2025
086 31.05.2025 nemá
089 31.05.2025 nemá
090 31.05.2025 31.05.2025
091 31.05.2025 nemá
093 31.05.2025 nemá
094 31.05.2025 nemá
095 31.05.2025 nemá
096 31.05.2025 31.05.2025
097 31.05.2025 nemá
098 31.05.2025 31.05.2025
099 31.05.2025 nemá
100 31.05.2025 nemá
102 31.05.2025 nemá
103 31.05.2025 31.05.2025
105 31.05.2025 nemá
106 31.05.2025 31.05.2025
107 31.05.2025 nemá
108 zaplatit nemá
109 31.05.2025 nemá
110 31.05.2025 nemá
111 31.05.2025 31.05.2025
112 31.05.2025 nemá
113 31.05.2025 nemá
114 31.05.2025 nemá
115 31.05.2025 nemá
116 31.05.2025 31.05.2025
118 31.05.2025 nemá
120 31.05.2025 nemá
121 31.05.2025 nemá
122 31.05.2025 nemá
123 31.05.2025 nemá
125 31.05.2025 nemá
126 31.05.2025 nemá
127 31.05.2025 nemá
128 31.05.2025 nemá
129 31.05.2025 31.05.2025
130 31.05.2025 nemá
131 31.05.2025 nemá
132 31.05.2025 nemá
134 31.05.2025 31.05.2025
135 31.05.2025 31.05.2025
136 31.05.2025 31.05.2025
137 31.05.2025 nemá
138 31.05.2025 nemá
139 31.05.2025 nemá
140 31.05.2025 nemá
141 31.05.2025 nemá
142 31.05.2025 nemá
144/1 31.05.2025 31.05.2025
144/2 zaplatit nemá
144/3 31.05.2025 nemá
144/4 31.05.2025 nemá
145/1 31.05.2025 31.05.2025
145/2 31.05.2025 nemá
145/3 31.05.2025 nemá
145/4 31.05.2025 nemá
146 31.05.2025 nemá
147 31.05.2025 31.05.2025
148 31.05.2025 31.05.2025
149 31.05.2025 nemá
150 31.05.2025 31.05.2025
151 31.05.2025 31.05.2025
152 31.05.2025 31.05.2025
153 31.05.2025 nemá
154 31.05.2025 nemá
155 31.05.2025 31.05.2025
156/1 31.05.2025 nemá
156/2 zaplatit nemá
156/3 31.05.2025 nemá
156/4 31.05.2025 nemá
156/5 31.05.2025 31.05.2025
156/6 31.05.2025 31.05.2025
156/7 31.05.2025 nemá
156/8 31.05.2025 nemá
157 31.05.2025 nemá
158 31.05.2025 nemá
159 31.05.2025 31.05.2025
160 31.05.2025 nemá
161/1 31.05.2025 31.05.2025
161/2 31.05.2025 31.05.2025
161/3 31.05.2025 nemá
161/4 31.05.2025 nemá
162 31.05.2025 31.05.2025
164 31.05.2025 31.05.2025
165 31.05.2025 31.05.2025
166 31.05.2025 nemá
167 31.05.2025 31.05.2025
169/1 31.05.2025 nemá
169/2 31.05.2025 nemá
169/3 31.05.2025 nemá
169/4 31.05.2025 nemá
170 31.05.2025 nemá
171 31.05.2025 nemá
172 31.05.2025 nemá
173 31.05.2025 31.05.2025
174 31.05.2025 nemá
175 31.05.2025 nemá
177 31.05.2025 nemá
178 31.05.2025 31.05.2025
179 zaplatit 31.05.2025
180/1 31.05.2025 nemá
180/2 31.05.2025 nemá
180/3 31.05.2025 nemá
180/4 31.05.2025 nemá
180/5 31.05.2025 31.05.2025
180/6 31.05.2025 nemá
181/1 31.05.2025 31.05.2025
181/2 31.05.2025 31.05.2025
181/3 31.05.2025 nemá
181/4 31.05.2025 31.05.2025
181/5 31.05.2025 nemá
181/6 31.05.2025 nemá
182/1 31.05.2025 31.05.2025
182/2 31.05.2025 nemá
182/3 31.05.2025 nemá
182/4 31.05.2025 nemá
182/5 31.05.2025 nemá
182/6 31.05.2025 31.05.2025
183/1 31.05.2025 31.05.2025
183/2 31.05.2025 nemá
183/3 31.05.2025 nemá
183/4 31.05.2025 nemá
183/5 zaplatit zaplatit
183/6 31.05.2025 nemá
184/1 31.05.2025 nemá
184/2 31.05.2025 nemá
184/3 31.05.2025 31.05.2025
184/4 31.05.2025 nemá
184/5 31.05.2025 nemá
184/6 31.05.2025 nemá
185/1 31.05.2025 nemá
185/2 31.05.2025 nemá
185/3 31.05.2025 31.05.2025
185/4 31.05.2025 31.05.2025
185/5 31.05.2025 nemá
185/6 31.05.2025 nemá
186/1 31.05.2025 nemá
186/2 31.05.2025 nemá
186/3 31.05.2025 31.05.2025
186/4 31.05.2025 nemá
186/5 31.05.2025 nemá
186/6 31.05.2025 nemá
187/1 31.05.2025 nemá
187/2 31.05.2025 nemá
187/3 31.05.2025 nemá
187/4 31.05.2025 nemá
187/5 31.05.2025 nemá
187/6 31.05.2025 nemá
188 31.05.2025 nemá
191 31.05.2025 nemá
192 31.05.2025 31.05.2025
193 31.05.2025 31.05.2025
195 31.05.2025 nemá
196 31.05.2025 31.05.2025
197 31.05.2025 nemá
198 31.05.2025 nemá
199 31.05.2025 31.05.2025
200 31.05.2025 31.05.2025
201 31.05.2025 31.05.2025
202 31.05.2025 nemá
205 31.05.2025 nemá
206 31.05.2025 nemá
207 31.05.2025 31.05.2025
208 31.05.2025 31.05.2025
210 31.05.2025 nemá
211 31.05.2025 nemá
212 31.05.2025 nemá
213 31.05.2025 nemá
214 31.05.2025 nemá
215 31.05.2025 nemá
216 31.05.2025 nemá
217 31.05.2025 nemá
218 31.05.2025 nemá
219 31.05.2025 nemá
222 31.05.2025 nemá
223 31.05.2025 nemá
224 31.05.2025 31.05.2025
25 e.č. zaplatit nemá
Hospoda u Sama č.p. 134 31.05.2025 nemá
Kadeřnictví č.p. 125 31.05.2025 nemá
Profisales č.p. 193 31.05.2025 nemá
Provozovna č.p. 149 31.05.2025 nemá
Provozovna č.p. 168 31.05.2025 nemá
Provozovna č.p. 203 31.05.2025 nemá
Provozovna u letiště 31.05.2025 nemá