Přehled usnesení

Usnesení zastupitelstva obce 2018

Usnesení zastupitelstva obce 2017

Usnesení zastupitelstva obce 2016

Usnesení zastupitelstva obce 2015

Usnesení nového zastupitelstva obce 2014

 Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 95

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: