Přehled usnesení

Usnesení zastupitelstva obce 2024

Usnesení zastupitelstva obce 2023

Usnesení nového zastupitelstva obce 2022

 


Usnesení zastupitelstva obce 2022

Usnesení zastupitelstva obce 2021

Usnesení zastupitelstva obce 2020

Usnesení zastupitelstva obce 2019

Usnesení nového zastupitelstva obce 2018

Usnesení zastupitelstva obce 2018

Usnesení zastupitelstva obce 2017

Usnesení zastupitelstva obce 2016

Usnesení zastupitelstva obce 2015

Usnesení nového zastupitelstva obce 2014

 Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 95

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.