Obnova venkova

Program obnovy venkova se v obci realizuje od roku 1997 Dokument byl aktualizován v roce 2001 a následně vždy po realizaci jednotlivých záměrú a etap.

ikona Program Obniovy venkova [PDF 2.89 MB]

Záměry na období 2013-2020

 1. knihovna (PDF 663.09 kB)
 2. veřejné prostranství před kulturním domem (PDF 453.46 kB)
 3. domov důchodců (PDF 404.99 kB)
 4. rekonstrukce a rozšíření soc. zařízení v KD (PDF 425.99 kB)
 5. kanalizace (PDF 378.27 kB)
 6. kabelizace sítí NN (PDF 356.14 kB)
 7. informační panely (PDF 525.61 kB)
 8. ekologické vzdělávání (PDF 488.68 kB)
 9. sportovní a vzdělávací centrum (PDF 354.01 kB)
 10. sanitární zařízení hřbitova (PDF 321.27 kB)
 11. odbahnění a revitalizace nádrže Podolí (PDF 407.65 kB)
 12. posezení pro klienty DPS (PDF 731.51 kB)
 13. výsadba zeleně na hřbitově (PDF 639.99 kB)
 14. obnova obecního sadu (PDF 1.08 MB)
 15. úprava návsi (PDF 1.59 MB)
 16. rekonstrukce farní zahrady (PDF 585.93 kB)
 17. alej Za boží mukou (PDF 726.34 kB)
 18. obnova cest a stromořadí Na skalkách (PDF 1.36 MB)
 19. alej nad Žďárským potokem (PDF 500.65 kB)
 20. alej pod mlýnem (PDF 367.7 kB)
 21. revitalizace ter. deprese (PDF 729.95 kB)
 22. realizace ÚSES LBC 2 Mokřad pod pecí (PDF 644.01 kB)
 23. veřejný prostror před bytovým domem (PDF 298.38 kB)
 24. veřejný prostror před ZD (PDF 395.82 kB)
 25. veřejný prostror před prodejnou (PDF 433.16 kB)
 26. veřejný prostror za prodejnou (PDF 578.89 kB)
 27. A veřejný prostror (PDF 514.27 kB)
 28. B veřejný prostror (PDF 306.53 kB)
 29. požární nádrž revitalizace (PDF 695.99 kB)
 30. úprava veřejného prostranství za KD (PDF 666.33 kB)
 31. nové webové stránky obce (PDF 714.09 kB)
 32. KPÚ (PDF 421.29 kB)
 33. informační centrum (PDF 173.6 kB)
 34. chodníky a komunikace (PDF 762.95 kB)
 35. lesní hospodářský plán 2010-2020 (PDF 637.59 kB)
 36. oprava a rekonstrukce lesní cesty (PDF 365.27 kB)
 37. rekultivace nepovolené skládky (PDF 619.07 kB)
 38. azylový dům stavební úpravy (PDF 372.82 kB)
 39. návrat ke kořenům - vzdělávání (PDF 602.87 kB)
 40. zahrada MŠ doplnění (PDF 609.73 kB)