Aktuality

Zveřejněno 07. 12. 2023

Základní škola informuje

Šťastné a veselé Vánoce, úspěšný a pohodový rok 2024 přejí všem občanům zaměstnanci ZŠ a MŠ Sloup.

Letošní vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince a končí v úterý 2. ledna. V roce 2024 se do školy nastupuje ve středu 3. ledna.
V lednu navštíví v odpoledních hodinách ředitel školy společně s vyučujícími prvního stupně všechny spádové mateřské školy. Na programu budou informace týkající se zahájení povinné školní docházky.
Upozorňujeme nájemce tělocvičny či bazénu, že s platností od 1. ledna 2024 bude umožněn vstup do školní budovy v odpoledních či podvečerních pronájmech pouze zadním vchodem (od knihovny). Průchod školou nebude možný, a to z důvodu nutnosti lepšího zabezpečení školy v těchto hodinách, kdy docházelo ke zbytečnému pohybu nájemců v šatnách, na chodbách a svícení.
Poznačte si do diáře datum 12. ledna 2023. V ten den se od 20:00 hodin uskuteční v KD Sloup tradiční ples školy. Vstupné činí 150 Kč, hudba Prorock2. Ples je určen pouze pro dospělé návštěvníky.
Dostali jsme pozvání, abychom naše srbské přátele navštívili v termínu 13. - 17. května 2024.  V Srbsku nás čeká pestrý a zajímavý program a příležitost v praxi použít angličtinu, kterou Srbové velmi dobře ovládají.
Vyčerpali jsme státní dotaci ve výši 438 tisíc Kč, která byla určena na pořízení robotů a pomůcek pro výuku informatiky. Škola získala množství programovatelných robotů, 3 D tiskárnu, počítače.
Máme za sebou první měsíce ostrého provozu nových šaten a již nyní můžeme říci, že jejich rekonstrukce byl krok správným směrem. Brano a vstup na čipy jsou velmi praktické řešení; do každé šatny se nyní nedostane nikdo jiný než žáci určené třídy ani v odpoledních hodinách. V průběhu příštích prázdnin bychom se chtěli „vrhnout“ na šatny druhého stupně.

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Deváťáci v Praze. Zajít si na Pražský hrad či Karlův most, vidět Národní divadlo a vyfotit se v Národním muzeu či na Václaváku. Navštívit Český rozhlas. Umět se zorientovat v metru. To vše patří k vlastivědnému putování do Prahy, které každoročně na podzim absolvují naši deváťáci.

Zpět na seznam aktualit