Rozcestník

Petrovice

Projekt ukončen k 31.12.2020


Základní údaje

Název zařízení

Dětská skupina Petrovice

Adresa zařízení

Petrovice 194, 679 02 Rájec-Jestřebí

 

Zřizovatel/provozovatel

Obec Petrovice

Sídlo

Petrovice 134, 679 02 Rájec-Jestřebí

IČO

00636771

 

Typ zařízení

Dětská skupina

Číslo telefonu zařízení

+420 728 480 471

E-mail

dspetrovice@seznam.cz

Webové stránky zařízení

www.oupetrovice.cz/detska-skupina

Kapacita zařízení

7 dětí ve věku 3-6 let

Provozní doba

pondělí - pátek: 7.00 - 17.00

O státních svátcích, připadajících na pracovní den je dětská skupina uzavřena. Otevírací doba může být upravena dle potřeb rodičů.

Zahájení provozu zařízení

1. 1. 2017

Skrolovat zcela nahoru