Aktuality

Zveřejněno 24. 10. 2018

Staronové vedení obce

Nově zvolené zastupitelstvo obce se v plném složení 13 členů sešlo na ustavujícím zasedání 22.10.2018.

Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Vladimíra Paulíka. Místostarostou obce byl zvolen Tomáš Matuška.

Zveřejněno 22. 10. 2018

Podzimní bál ve Žďáře

Proběhne: 27. 10. 2018 20:00

Český Svaz Žen Žďár Vás zve na Podzimní Bál.

ikona plakat (PDF 117.96 kB)

Zveřejněno 15. 10. 2018

Železný šrot

Proběhne: 20. 10. 2018 13:00

V sobotu 20.10.2018 od 13.hod provede SDH Petrovice sběr železného šrotu v obci Petrovice.

Žádáme, aby občané kovový odpad připravili před své domy. Těžké předměty pomůžeme vynést.

Zveřejněno 10. 10. 2018

Lékař neordinuje

Proběhne: 12. 10. 2018

Od 12. 10. do 19. 10. se nebude na všeobecném oddělení Sloup pro nemoc ordinovat.

Sestřička bude přítomná. Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková v Ostrově.

Zveřejněno 08. 10. 2018

Výsledky voleb a ustavující zasedání ZO

V Petrovicích byli zastupitelé voleni z jedné kandidátní listiny Krásné Petrovice.

Staronové vedení bude zvoleno na ustavujícím zasedání, které se bude konat 22.října 2018.

ikona Vysledky a info o konání ustavujícího zastupitelstva (PDF 235.91 kB)

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice okr. Blansko

Obecní úřad Petrovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Petrovice– místnost obecního úřadu, Petrovice 134

Doba konání: 22.10.2018 v 17,30 hod

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty /aklamací /

c) volba starosty

d) volba místostarosty

e) Zřízení finančního, kontrolního výboru

f) určení počtu členů výborů

g) volba předsedy finančního výboru

h) volba předsedy kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Zveřejněno 03. 10. 2018

Oprava rybníka zahájena

V těchto dnech se dokončuje projektová dokumentace na opravu rybníka Vincák.

Pokud bude schválena dotace z Mze ČR bude se oprava realizovat tak, aby bylo všechno opraveno do nové turistické sezony.

Zveřejněno 11. 09. 2018

Pracovní místa v obci

Starosta obce vypsal výběrová řízení na obsazení funkcí pro pečovatelku a pracovníka v sociálních službách

ikona VR Pečovatelka (PDF 169.82 kB)

ikona Pracovník v sociálních službách (PDF 169.11 kB)

Zveřejněno 10. 09. 2018

Nabídka zaměstnání

Zemspol a.s. Sloup přijme pracovníka(pracovnici) do živočišné výroby na farmu va Žďáře.

Bližší informace podá ing Hošek tel. 606 171 154 , pan Gryc tel. 606 310 332 nebo přímo v kanceláři Zemspolu ve Sloupě tel .: 516 435 317 .

Zveřejněno 06. 09. 2018

Dětský klub zahájen

Od nového školního roku byl zahájen provoz dětského klubu - družiny pro 1.stupeň základní školy.

Děti mohou využít prostory kdy rodiče jsou v zaměstnání. Klub je k dispozici od pondělí do pátku 12,30-16.30 hod. Hlavní vedoucí klubu je Jana Holubová.

Fotogalerie

Zveřejněno 04. 09. 2018

Všeobecné oddělení MUDr. Straková neordinuje

Proběhne: 06. 09. 2018

Od 6. do 14. 9. se nebude u praktického lékaře MUDr. Strakové ordinovat .

Sestřička bude po celou dobu mé dovolené v ordinaci přítomná. Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková v Ostrově.

Zveřejněno 30. 08. 2018

Knihovna zahajuje v novém

Proběhne: 05. 09. 2018

Provoz knihovny zahajuje svoji činnost ve středu 5.září.

Prostory knihovny jsou opět vylepšeny .Nová křesla a židle pro čtenáře. Dále se pořídily regály pro lepší dostupnost dětí ke knihám . Knihovna v rámci cyklu oslav vzniku 100 let Československa připravila soutěže pro mladé čtenáře.

ikona Soutěž (DOCX 21.93 kB)

ikona Superčtenář (DOC 388 kB)

Fotogalerie

Zveřejněno 30. 08. 2018

Příměstské tábory začínají

Proběhne: 11. 02. 2019

V rámci klíčových aktivit projektu "Petrovice pro děti mimo školu" podporované z programu zaměstnanosti jsou v průběhu školních prázdnin příměstské tábory.

Konkrétně budou realizovány v letních prázdninách 2019,2020 a v době jarních prázdnin 2019,2020,2021.
Začínáme školním rokem 2018-2019 a první tábor bude v termínu jarních prázdni 11.2. - 17.2.2019. Tábory budou mít zázemí v prostorách dětského klubu, ale většina aktivit bude probíhat venku. Provozní doba je plánovaná od 7,00 - 16,00 hod t.j. 9 hod. denně, tak aby rodiče měli dostatek času nejen na výkon zaměstnání, ale také na cestu do a ze zaměstnání. Kapacita táboru pro jeden turnus bude maximálně 20 míst.

Péči o děti bude vykonávat vždy dvojice vychovatelů. Pro jarní tábor je stanoven Dominik Šustr a Barbora Pagáčová.

S ohledem na kapacitu tábora doporučujeme podat přihlášku , která je přiložena co nejdříve Tábory jsou zdarma. Pitný režim a stravování zajištěno.

ikona Plakát primestsky tabor jaro 2019 (PDF 2.68 MB)

ikona PT závazná přihláška - s termíny (DOCX 192.13 kB)

Zveřejněno 27. 08. 2018

Ukončení prázdnin

Proběhne: 01. 09. 2018

SDH Petrovice Vás srdečně zvou

Zveřejněno 27. 08. 2018

Petrovická vařéka se vydařila

1. ročník soutěže ve vaření guláše "Petrovická vařéka" se za příjemného počasí vydařila.

Celkem 8 družstev soutěžilo ve vaření guláše. Každé družstvo si dovezlo veškeré zázemí včetně masa a tím pro všechny kolem bylo záhadou jaký ten guláš ochutná. Široká veřejnost ochutnávala od každého družstva porci guláše a podle chuti družstva dostávala bodová ohodnocení. Každý s diváků měl k dispozici 3 body.
Tento ročník pořadatele příjemně překvapil velkým zájmem veřejnosti a získané zkušenosti využije v dalším roce. Všichni se těšíme na další ročník a věříme, že vaření guláše družstev se stane další tradicí v obci.

Fotogalerie

Zveřejněno 25. 08. 2018

GLÓBUS VÝLET PRO SENIORY

Obec pořádá Globus výlet pro seniory a případně další zájemce.

Odjezd od autobusové zastávky 9,00 - 12,30 zpět

Zájemci na první termín se přihlásí na Obecní úřad (DPS u pečovatelek) do 11.září.

TERMÍNY ZÁJEZDU:

ÚT 25. září

ÚT 23. října

ÚT 15. listopadu

ST 19. prosince

Zveřejněno 20. 08. 2018

Takto se nechovají sportovci

Víceúčelové hřiště.

Po mnoha násobném upozorňování, že se bude víceúčelové hřiště využívat pouze k sportovním účelům a bude se na hřišti udržovat pořádek, včetně úklidu
nebo se hřiště uzavře, přetekla míra trpělivosti. Příkladem jsou fotografie, jak se na hřišti chováme.

Hřiště bylo vybudované pro kolektivní sporty. Od 19.8.2018 do 31.8-2018 se bude provádět oprava sítí kolem hrací plochy. Od 1.9.2018 bude hřiště otevřeno v provozní dobu. Mimo tuto dobu bude hřiště přístupné pouze pod vedení vedoucího starší 18 let nebo na základě nájmu, tak jako je tomu v jiných obcích.

Přikládám fotografii jak pozemek vypadal před 15 roky. Už se rychle zapomnělo na čem se dříve hrál fotbálek.

Zveřejněno 17. 08. 2018

Oznámení registračního úřadu

Registrační úřad Blansko oznámilo výsledek registračního řízení pro komunální volby 2018.

V naší obci bude v říjnu kandidovat jedna KL Krásné Petrovice

ikona Registr. Volby (PDF 43.72 kB)

Zveřejněno 10. 08. 2018

Mimořádný sběr odpadu

V měsíci říjnu proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu a sběr železného šrotu.

Termíny budou upřesněny koncem září.

Zveřejněno 10. 08. 2018

Následky bouřky

Po včerejší silné bouřce si naše JSDH pěkně mákla.

Vyjížděla po půl osmé na spadlé stromy na cestu do Veselice. Nahlášeno bylo 5 stromů,ale po příjezdu na místo se zjistilo, že se jedná o pětkrát více vývratů celkem 26 stromů . Proto si jednotka přizvala na pomoc SDH Sloup a společnými silami byla cesta opět průjezdná.

Fotogalerie

Zveřejněno 26. 07. 2018

Rekonstrukce v KD

Ve veřejné soutěži byla vybrána nejlevnější nabídka na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním domě, které bude sloužit od 1.10.2018 dětskému klubu.

Náklady na rekonstrukci 1.416.268,- Kč bez DPH. Několik fotografií stávajícího stavu, který byl již neúnosný

Zpět na seznam aktualit