Aktuality

Zveřejněno 19. 06. 2019

Velký úspěch obce u MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Na Ministerstvo pro místní rozvoj bylo v programu "Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku" podáno celkem 991 žádostí o dotaci. Schváleno bylo 137 projektů a naše obec je mezi nimi. Projekt "Rekonstrukce veřejného víceúčelového sportoviště" se tím v říjnu dočká nové vsakovací vrstvy, nového koberce a rekonsturkce celého oplocení. Náklady 810 tis., dotace 565 tis.

Zpět na seznam aktualit