Aktuality

Zveřejněno 10. 09. 2013

Hodnocení knihovny

5.září od 11.30 do 13,00 navštívila naší obec celostátní hodnotitelská komise Knihovna roku 2013

Složení komise:

Miroslav Bláha, Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou
Blanka Křížová, Obecní knihovna Bory
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce
Iva Slámová, Krajská vědecká knihovna v Liberci
Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna Prostějov

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v
návaznosti na soutěž Vesnice roku, vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Programu obnovy venkova, a hodnoceny porotou Ministerstva kultury.

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

3.října se dozvíme v sále zrcadlového paláce v Praze výsledky letošního
hodnocení. Držme si palce .

Fotogalerie

Zpět na seznam aktualit