Aktuality

Zveřejněno 25. 10. 2023

Výsledky Park roku 2023

Tisková zpráva, Humpolec, 19. 10. 2023

Pestrá kombinace květin, ošetřené původní vzrostlé stromy i nově vysazené, dominantní vodní plocha. Park na Moravském náměstí v centru Brna si po nákladné proměně lidé oblíbili a intenzivně ho využívají k setkávání i odpočinku. Komplexní architektonický  přístup nadchl také odbornou porotu, která jej vybrala jako Park roku 2023. Výsledky 17. ročníku soutěže vyhlásilo vedení pořádajících profesních sdružení ve čtvrtek v Humpolci. Přihlásilo se do něj rekordních třicet děl krajinářské architektury. Z osmi oceněných jsou čtyři z jižní Moravy.

Velkorysá lavice připomínající arénu a uvnitř jeviště v podobě fontány jsou středobodem unikátního prostoru v centru města určeného výhradně pro pěší. „Prostor parkového náměstí byl živý a plný lidí různých sociálních skupin a věkových kategorií. Návštěvníci si rádi poseděli u vody nebo u šálku kávy, uspořádali piknik na trávníku, hráli hry nebo se procházeli,“ popsal atmosféru při hodnocení člen poroty Attila Tóth, slovenský krajinářský architekt. Kontrastem k živé kavárně s terasou a hřištěm propojující park s rušnou ulicí jsou protější travnaté plochy a trvalkové záhony ve stínu stromů. Návštěvníkům poskytují stín a ochlazení v období klimatických výkyvů. „Nový vodní režim parku využívá srážkovou vodu pro zalévání a zasakování do hlubších kořenových vrstev. „Ocenili jsme také ochranu kořenů původních stromů a úpravu prokořenitelného prostoru ještě před stavebními pracemi a zamezení zhutnění půdy, což přispěje k plnohodnotnému rozvoji bohatého stromového, keřového i bylinného patra,“ říká další člen poroty, zkušený zahradník Aleš Kurz.

„Na vítězném díle se projevilo, že pokud generální projektant dá dohromady špičkový tým včetně krajinářských architektů a zahradníků, dodavatelé stavby a investor intenzivně spolupracují, lze realizovat kvalitní veřejný prostor, který obstojí v evropském srovnání. Zásadní ovšem bude péče v následujících letech,“ shrnuje Ondřej Feit, ředitel spolupořadatele Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.  

Zástupci měst a obcí, krajinářští architekti, soukromí investoři i realizační firmy přihlásili do letošního ročníku soutěže dva a půl krát více děl než v minulém ročníku. Nebyli mezi nimi jen parky, ale i jiná veřejnosti přístupná díla krajinářské architektury včetně naučné stezky nebo zámecké zahrady. Ze třiceti děl porotci na základě dodaných podkladů vybrali třináct, která  koncem září navštívili. „Prohlídky děl  na místě mají obrovský význam, protože žádná fotografie, popis ani výkres se nevyrovná přímému zážitku. Je také stále potřeba mít v patrnosti, že soutěžní přehlídka Park roku nehodnotí pouze kvalitu návrhu, ale také kvalitu realizace, rostlin a aktuální péči o dílo,“ zdůrazňuje členka poroty krajinářská architektka Jitka Trevisan.  

Pětičlenná odborná porota kromě hlavní ceny udělila i tři další ceny a tři čestná uznání. Druhým favoritem na nejvyšší stupínek byl příkladně a citlivě obnovený Jubilejní park ve Znojmě, o který také zahradníci dokonale pečují. „Při vstupu do parku jsme se přenesli do meziválečného období. Autentické a kvalitně zrestaurované dílo Josefa Kumpána svědčí o kvalitě projektu i obětavé péči města,“ podotýká Tóth.

Nová podoba Božetěchova sadu v brněnském Králově Poli je naopak příkladem moderního a soudobého přístupu, který respektuje genia loci místa, ale zároveň také potřeby současných obyvatel.

„Park pro lidi!“ neskrýval nadšení Aleš Kurz. „Propojení s pomníkem a kostelem je dokonalé. Mrtví s živými vedle sebe. Minulost, přítomnost a budoucnost v dětech, kterých tady bylo snad nejvíc ze všech parků,“ shrnul názory většiny porotců.  

O historický průzkum se opírali také autoři oceněné proměny zámeckého parku v Bruntálu, kde žádný ze zásahů v parku nepůsobí nepatřičně a vše je precizně řízeno s citem pro historické hodnoty, přitom vznikl park příjemný pro návštěvníky i obyvatele města.

Různorodost oboru krajinářské architektury dokazuje i čestné uznání pro lesopark Pod Kalichem v Sušici za řešení protipovodňových opatření přírodě blízkým způsobem. „Meandrující potok vinoucí se středem lesoparku vypadá, jako by tu byl odjakživa, linii vodního toku zjemňuje bylinný porost na březích,“ shrnuje architekt Kamil Mrva, který také ocenil přírodní materiály, z nichž jsou vytvořené cesty.

Zcela jinou lokalitou naopak bylo zdevastované území bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě, jehož revitalizací vznikl zajímavý prostor pro sportování a volnočasové vyžití s nově vysázenými stromy a travnatými plochami. Porotci ocenili čestným uznáním technické i biotechnické řešení a kvalitní realizaci.

Třetí čestné uznání putuje do Červeného Kostelce, kde byl nově upraven prostor mezi školami směrem k divadlu. „Vznikla tak unikátní klidová zóna, společná pro žáky obou škol, ale i pro návštěvníky divadla, sokolovny i obyvatel přilehlého okolí,“ odůvodnil rozhodnutí poroty akademický sochař Aleš Hnízdil.

„Soutěžní přehlídka a s ní spojená propagace dobrých příkladů může inspirovat a motivovat další obce a jiné zadavatele ke změně veřejného prostoru k lepšímu,“ uvedla ředitelka pořádajícího Svazu zakládání a údržby zeleně Jana Šimečková. Do hlasování o Cenu veřejnosti se od poloviny září do poloviny října na webu www.parkroku.cz  zapojily tisíce hlasujících. Vítězství si po napínavém souboji odnesla znovuzrozená zahrada vily Panowských v Ivančicích se ziskem 17 013 hlasů.

Soutěžní přehlídka se konala pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka
a místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Zpět na seznam aktualit