Aktuality

Zveřejněno 04. 08. 2022

Nařízení před nebezpečím požáru

Starosta obce vydává nařízení.

Starosta obce z důvodu varování před zvýšeným nebezpečím požárů vydává nařízení ,které platí do odvolání tzv. doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle považuje:

  1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
  2. lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
  3. sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
  4. plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.


Podle výše uvedeného nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

  1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně na zahradách v blízkosti bytových domů
  2. kouření v lese
  3. používání pyrotechnických výrobků,
  4. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

Nařízení starosty obce č. 1/2022 [PDF 201.58 kB]

Zpět na seznam aktualit