Aktuality

Zveřejněno 29. 12. 2021

Nový energetický zákon

Novela energetického zákona je namířená proti takzvaným energošmejdům.

Od 1. ledna 2022 je při sjednávání smluv na energie zprostředkovatel povinen o své činnosti informovat spotřebitele, provozovat ji poctivě a zohledňovat práva klienta. Smlouvu se zprostředkovatelem půjde kdykoliv vypovědět, zmocnění ke zprostředkování zanikne nejpozději do 12 měsíců.

Zprostředkovatel musí smlouvu s novým dodavatelem spotřebiteli písemně předat nejpozději do 14 dnů, spotřebitel může do 15 dnů po zahájení dodávky smlouvu s novým dodavatelem vypovědět. Do 20 dnů před uplynutím sjednané doby smlouvy může spotřebitel zabránit jejímu automatickému prodloužení.

Pokud dodavatel do 30 dní před změnou podmínek či ceny tuto změnu spotřebiteli neoznámí, může od ní spotřebitel bez postihu odstoupit. Smlouvu na dobu určitou delší než 36 měsíců lze po této době vypovědět.

Od 1. července 2022 bude k zprostředkovatelské činnosti v energetice nutné získat oprávnění od ERÚ a zprostředkovatel bude muset prokázat odpovídající vzdělání, praxi v energetice a spolehlivost. Seznam zprostředkovatelů bude zveřejněn na webu www.eru.cz. Spory ohledně smluv o zprostředkování bude nově místo České obchodní inspekce řešit ERÚ, v případě nedodržení podmínek bude také udělovat pokuty.

Zpět na seznam aktualit