Aktuality

Zveřejněno 09. 06. 2021

Linka 240

Návrh jízdního řádu linky 240 od 1.7.

U linky 240 v souvislosti s převodem na nové smlouvy od 1.5. bylo zavedeno snížení počtu nasazovaných autobusů a omezení souběžných jízd v úseku Blansko – Ráječko - Rájec-Jestřebí. V jízdním řádu jsme se snažili využít skutečnosti, že dříve sestavený jízdní řád plně nevyužíval s půlhodinový interval vlaků Rájec-Jestřebí – Blansko – Brno. Snažili jsme se tímto zohlednit připomínky, které v původním dopravním řešení nebylo možné realizovat. Bohužel do plánovaného nasazení až v roce 2022-23 zasáhlo předčasné vypovězení smluv, předčasné vypsání výběrového řízení na nové dopravce a následná omezení spojená s COVID19, která nás dostala do časové tísně a nebylo možné řádné projednání jízdních řádů s platností od 1.5.2021.

K novému jízdnímu řádu jsme obdrželi 3 základní druhy připomínek – zajištění spojů pro školáky (reagováno mimořádnou změnou jízdního řádu k 10. 5.); návaznosti na spoje linky 234 v Blansku, poliklinice; vedení přímých spojů do Blanska po 5., 7. a zpět po 14. hodině; zrychlení dopravy ve špičkových časech.

Na základě obdržených připomínek k fungování linky 240 jsme vypracovali upravený návrh jízdního řádu.

Návrh jízdního řádu linky 240 [PDF 122.84 kB]

  1. Vrací se preference návazností na autobusovou linku 234 z/do Blanska v dopoledních hodinách
  2. Dochází k úpravě ranních spojů pro zlepšení dostupnosti směr Blansko, poliklinika
  3. Obnovuje se zrychlený spoj z Rájce-Jestřebí do Sloupu ve 14:45 z Rájce-Jestřebí. Předcházející spoj je zkrácen jen do Kuniček a opožděn, aby byla možná doprava z části průmyslových oblastí Blanska po 14. hodině.
  4. Pro zrychlení dopravy do Petrovic, Ždáru a Sloupu je nově u části spojů zajíždění přes Kuničky pouze na základě poptávky (spoje na zavolání)
  5. Je připraveno opoždění spoje po 22. hodině v souvislosti s žádostí na provázanost spojů 152 – 234 (- 240) od Kuřimi.

S ohledem na počty autobusů nasazovaných není možné obnovit přímé spoje v úseku Rájec-Jestřebí – Blansko, které jsou souběžné s linkou 234. Dle vytíženosti spojů v letech 2018 a 2019 (před omezeními spojené s COVID19) byla kapacita základní linky 234 dostačující i pro cestující z linky 240.

U linky 234 k 1. 7. 2021 předpokládáme pouze opoždění spoje 24 na odjezd 22:39 z Blanska, kde vyčká dojezdu linky 152 z Kuřimi. Současný jízdní řád linky 234 je dostupný na https://content.idsjmk.cz/jrady21/210524/234.pdf

Připomínky k navrženému jízdnímu řádu od 1.7. lze zasílat do 17.6.

Zpět na seznam aktualit