Aktuality

Zveřejněno 10. 03. 2021

Průjezd centrem Blanska uzavře až do prázdnin

Proběhne: 10. 03. 2021

Stavební práce uzavřou od středy 10. března na více než tři měsíce průjezd centrem Blanska.

Kvůli opravě kanalizace, vodovodu a na ně navazující rekonstrukci páteřních komunikací motoristé neprojedou úsekem od kruhového objezdu na začátku náměstí Svobody až po spojnici mezi náměstím Republiky a Wanklovým náměstím. Oprava, kterou město chystá ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací (Svazek), má skončit 30. června letošního roku.

Úplná uzavírka platí pro veškerá motorová vozidla s výjimkou vozidel stavby a vozidel Integrovaného záchranného systému. Platit začne ve středu úderem sedmé hodiny ráno. Uzavírka se dotkne Bezručovy ulice od výjezdu z okružní křižovatky s ulicí Dvorská směrem do centra, náměstí Svobody i Seifertovy ulice v úseku od křižovatky s Dolní Palavou po křižovatku s náměstím Svobody. Uzavřena bude také Rožmitálova ulice v úseku od náměstí Svobody po budovu městské knihovny a na ni navazující úsek náměstí Republiky až po zpomalovací pruh u Wanklova náměstí.

Na průtahu centrem Blanska vystřídají řidiče stavební dělníci.

Stavební práce dělníci zahájí ihned po osazení zákazových značek. „Hned od středečního rána začínáme připravovat zázemí staveniště na náměstí Republiky a frézovat povrch vozovky. V dalším týdnu díky tomu budeme moci pracovat na vytyčení inženýrských sítí. Poté nastoupí Svazek, který zahájí rekonstrukci kanalizace a vodovodu. My budeme dál postupovat souběžně se Svazkem, aby byly práce co nejefektivnější a doba uzavírky co nejkratší,“ vysvětlil Petr Drobeček, stavbyvedoucí společnosti DEAS, která zajistí i finální úpravy povrchu vozovky.

Vodovodní potrubí se dočká výměny téměř po sto letech. „V daném úseku je jedno z nejstarších vodovodních potrubí v Blansku, pochází z 30. let minulého století. Bez kompletní výměny by hrozba havárie byla velice reálná,“ uvedl tajemník Svazku Petr Tioka.

„Vítězem soutěže na dodavatele se stala firma IMOS, ta od pondělí 15. března začne provádět výměnu kanalizačního potrubí, v dalších dnech na ni pak naváže oprava stávajícího vodovodního řadu. Díky tomu, že je uzavřeno centrum v celé délce oprav, mohou práce postupovat daleko rychleji, než kdyby se šlo cestou částečných uzavírek po jednotlivých úsecích,“ popsal Tioka.

Centrum města osadily desítky dočasných značek. Motoristé by měli věnovat mimořádnou pozornost aktuálnímu dopravnímu značení.  FOTO: Michal Záboj

Jen práce Svazku vodovodů a kanalizací  včetně projektové dokumentace přijdou na 9,5 milionů korun. Dalších zhruba šest milionů město zaplatí za nové povrchy komunikací a související úpravy. „Dlouhodobě plánovanou opravu vodovodu chceme využít a navázat na ni pokládkou nového asfaltového povrchu a výměnu přídlažeb, v některých úsecích přibudou také nové povrchy chodníků,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

„Důležité je, že práce jsou koordinovány tak, aby nedošlo ke kolizi s budováním nových okružních křižovatek na průtahu městem u odbočky na Sportovní ostrov a také na ulici Svitavská u Penny, které chystáme od července. Dopravních omezení bude letos více, prosíme proto všechny o trpělivost a shovívavost,“ dodal starosta Blanska. 

Během rekonstrukce zůstane v provozu vjezd a výjezd na horní parkoviště u Poduklí, možný bude z ulice Seiferova. Z ní mohou motoristé projet přes Dolní Palavu na ulici Dvorskou. Hlavní objízdná trasa ale povede přes ulici Mlýnskou, Poříčí a Smetanovu. Nákladní doprava a tranzit by měly využít hlavní průtah městem ulicí Svitavskou a Poříčí a centru města se vyhnout úplně.

„Abychom vyšli vstříc obyvatelům centra města, ale také obchodníkům, kteří zde mají své prodejny, a jejich zásobování, upravili jsme ceny parkovného na parkovišti u Poduklí. První dvě hodiny zde bude možní zaparkovat za 1 korunu, zkrácená je také doba, kdy se parkovné bude vybírat, na všední dny od 7 do 16 hodin. Tak, aby zde poté mohli svá vozidla odstavit rezidenti. V provozu bude dál také část parkoviště na náměstí Republiky,“ doplnila vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Kvůli opravám se musí přesunout také autobusové zastávky. Náhradní autobusová zastávka bude přemístěna na Dvorskou ulici naproti stávající zastávce u Galerie města Blanska, zastávka Seifertova se přemístí na autobusovou zastávku Poříčí naproti úřadu práce, autobusová zastávka z náměstí Republiky bude přesunuta na ulici Sadovou vedle parku.

„Objevily se spekulace, že oprava je pouze zástěrkou pro práce na zkapacitnění vodovodu pro budoucí výstavbu bytových domů na náměstí Republiky a přeložku Březovského vodovodu. Nic podobného nyní město neplánuje. Jediným důvodem byl špatný technický stav vodohospodářské infrastruktury,“ ujistil místostarosta Ivo Polák.

Zpět na seznam aktualit