Aktuality

Zveřejněno 15. 04. 2020

Oznámení o zahájení

Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice s pokyny pro zpracování návrhů změn

Veškerá dokumentace je k nahlédnutí na úřední desce včetně příloh ( http://e-uredni-deska.cz/petrovice/ )

Zpět na seznam aktualit