Aktuality

Zveřejněno 18. 03. 2020

Opatření Nemocnice Blansko

Informace a opatření Nemocnice Blansko související s aktuální epidemiologickou situací.

Vstup do areálu

Areál Nemocnice Blansko se dnes 16.3. 2020 v 15.30. hod uzavřel a od této doby je zaveden řízený vstup pouze přes vrátnici nemocnice následujícím způsobem: 

  • Vjezd, parkování a vstup do areálu budou řídit pracovníci vrátnice. Poskytnou základní informace o parkování, uzavřených vchodech, atd., provedou základní nasměrování vjíždějících a vstupujících. Nebudou zjišťovat anamnestické a zdravotní údaje. Provoz automatického vjezdového systému bude ve zvláštním režimu. Vjezd a vstup pro zaměstnance je bez omezení.
  • V pracovní dny v době 7.00 - 15.30 hod bude jediným vstupem do nemocnice pro veřejnost vstup od lékárny. Vstup bude řízen týmem pracovníků jednodenní péče v ochranných pomůckách, kteří budou vstupujícím měřit tělesnou teplotu, zjišťovat cestovatelskou a zdravotní anamnézu, předávat prohlášení, směrovat do provozů a k jednotlivým ambulancím. Vchod z ul. Sadová bude trvale uzavřen. Zadní vchod do NB bude určen pouze pro pacienty přijíždějící na dialýzu, vozy ZZS JMK, dopravní službu přivážející a odvážející pacienty z lůžkových a na lůžková oddělení. Přístup do areálu z městského parkoviště nad nemocnicí bude uzavřen. Zadní vchod pro zaměstnance je zpřístupněn na univerzální klíč. Vchod u lékárny bude v pracovní dny od 15.30-07.00 hod a o víkendech uzavřen.
  • V pracovní dny v době 15.30 - 07.00 hod a o víkendech bude řízený přístup do nemocnice zadním vchodem (zvonek - LSPP, CHIR pohotovost, CP; vozy ZZSJMK, dopravní služba, pacienti dialýza). Zaměstnanci mohou vstupovat prostřednictvím univerzálního klíče. 
  • V době 18.00 - 06:00 hod bude u zadního vchodu pracovník Security.

 

Provoz lékárny a prodejny zdravotních potřeb

Výdej pro pacienty a veřejnost bude probíhat pouze prostřednictvím výdejního okénka ze dvora - přístup bude řízen zveřejněným pokynem u lékárny (omezený počet vstupu osob do zádveří k výdejnímu okénku, rozestupy v řadě, apod.). Vstup do prodejny zdravotních pomůcek bude omezen.

Centrální odběr krve (COK)

Provoz COK bude zajištěn i nadále ve stávajícím režimu, doba provozu je změněna na 7.00-9.00 hod. Vstup a přístup pacientů do čekárny k odběru bude řízen samostatným pracovníkem od vstupu u lékárny do NB směrem k čekárně u OKL - max. počet osob v čekárně 10, rozestupy, apod.

Izolace nehospitalizovaného pacienta s podezřením na COVID-19

V pracovní dny v době 7-15.30 hod izolují pacienta pracovníci v 1.linii v prostoru za informačním centrem u oční optiky, přivolají ZZS JMK. Mimo tuto dobu a při dalším jiném podezření se pacient izoluje na místě zjištění, přivolá se ZZS JMK. Pacientovi s podezřením na COVID 19 se nasadí rouška.

Zpět na seznam aktualit