Aktuality

Zveřejněno 18. 11. 2019

Dotace

SZIF schválil dotaci 1,8 mil. korun

Projekt "Včelní stezka Petrovice" v obci Petrovice u Blanska se zaměřuje na nedostatečně využívaný lesní pozemek, který má obec ve svém
vlastnictví. Tento pozemek se nachází na okraji obce v blízkosti místního bývalého větrného mlýnu a vyhlídkového místa. Přes tento pozemek také
teče potok Sloupečník a nachází se zde místní studánka. V současné době přes pozemek vede naučná Včelí stezka, která začíná bývalého větrného
mlýnu a je dlouhá necelé tři kilometry. Žadatel spatřuje v této lokalitě velký rekreační potenciál. Díky předkládanému projektu by tedy došlo k
infrastrukturnímu a funkčnímu doplnění stávající naučné včelí stezky a k posílení společenských funkcí lesa na tomto pozemku. Zároveň by došlo k
rozšíření nabízených rekreačních aktivit pro dospělé a děti.

Předmětem projektu je modernizace části stávající naučné včelí stezky vedoucí přes lesní pozemek 674/1. Předmětem projektu bude zvelebení
přírodní stezky prostřednictvím akátového obrubníků v délce 450 m a zřízení několika míst pasivního a aktivního odpočinku s dětskými, workoutovými
a odpočinkovými prvky z přírodních materiálů (převážně z akátu). Zvelebené stezky a všech zde umístěných prvků budou moci využívat dospěli a dětí,
místní obyvatele a také návštěvnici obce. Dětské prvky jsou určený především mladším dětem (3 – 14 let). Workoutové prvky budou přizpůsobeny
pro starší děti, mládež a pro dospělé. Odpočinkové prvky v podobě míst pro posezení se stolem, laviček a akátového altánu jsou určený všem
věkovým skupinám bez omezení.

Projekt bude cílit na obyvatele obce Petrovice, turisty, kteří navštěvují CHKO Moravský Kras a na obyvatele sousedních obcí, kde takovýto projekt
doposud nebyl realizován. Realizace projektu nevyžaduje žádné opatření stavebního úřadu.Realizace 6/2020

 

PETROVICE SITUACE [PDF 7.49 MB]

Zpět na seznam aktualit