Aktuality

Zveřejněno 29. 10. 2014

Firma JUKKA bude prodávat

Proběhne: 01. 11. 2014 12:15

v sobotu 1.listopadu 2014 v době od 12:15 do 12:45 hod u kostela v Petrovicích následující stromky k podzimní výsadbě.

Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod , a jiné.

Zveřejněno 27. 10. 2014

Další sezona za námi

SK Petrovice úspěšně dokončil další sezonu.

Starosta obce děkuje za vzornou reprezentaci obce a přeje hodně uspěchu v dalším ročníku
http://www.youtube.com/watch?v=N1ji32Q9cak

Zveřejněno 23. 10. 2014

Roční odečet spotřeby

Proběhne: 24. 10. 2014

V pátek 24.října provede pracovník E-onu roční odečet elektroměrů v naší obci.

Odečty se týkají všech dodavatelů. V nejnutnějším případě stačí napsat stav elektroměru na lístek a umístit na dveře RD.

Zveřejněno 22. 10. 2014

Byt po pí Kopčové

Včera byl místostarostce obce předán byt, který užívala pí Kopčová.

Bylo potřeba udělat několik fotografií, aby si mohl každý udělat obrázek, zda se takto řádně užívá přidělený obecní byt. Byt se má vracet ve stavu, jak byl předán, tedy čistý a nepoškozený. Z fotografií je zřejmé, že byt je zničený a vznikla škoda více jak 5 tis.korun. Obec se obrátí na polici ČR s podnětem zda nedošlo k poškození cizí věci. Byt se musí opravit, aby se mohl nastěhovat nový nájemník.

Zveřejněno 21. 10. 2014

ZŠ Sloup

Základní škola informuje

Informace (DOCX 14.83 kB)

Zveřejněno 20. 10. 2014

Česká televize v Petrovicích

V pořadu Týden v regionu byla tentokrát vylosována naše obec.

Zveřejněno 13. 10. 2014

Poděkování

Děkuji všem voličům za volební hlasy pro kandidáty Krásné Petrovice v komunálních volbách.

Česká str.sociálně demokrat. 490 hlasů 10,37 %

Krásné Petrovice 3 457 hlasů 73,13 %

Sbor dobrov. hasičů Petrovice 779 hlasů 16,48 %

Vaší podpory si vážíme.

Vladimír Paulík,starosta obce

Zveřejněno 08. 10. 2014

Kamenické práce

Proběhne: 09. 10. 2014 17:50

Ve čtvrtek 9. října, bude na místním hřbitově přijímat objednávky na kamenické práce p. Kalášek.

Nabízí čištění a přebroušení hrobů ještě před dušičkami, opravy starých hrobů na místě nebo v dílně, zhotovení hrobů nových a další služby. U brány hřbitova bude k dispozici od 17.50-18.00 hodin.

Ladislav Kalášek
Horní Poříčí 33
679 62
tel.: 736 267 596

Zveřejněno 07. 10. 2014

Stolní tenis

Stolní tenis Petrovice spustilo nové webové stránky

www.stolni-tenis-petrovice.webnode.cz.

Sledujte naši činnost prostřednictvím těchto web.stránek.

Zveřejněno 06. 10. 2014

Nesplnitelné ve volebním programu

Obdržel jsem volební program do poštovní schránky kandidátů za ČSSD a SDH.

Nebudu se vyjadřovat k jeho celku nebo osobním útokům na moji osobu, jelikož názor si udělá každý sám, ale musím se vyjádřit a upozornit na část volebního programu, který slibuje uzavírání nájemních smluv u obecních bytů a DPS minimálně na tři roky. Jedná se o záměrné matení občanů nebo neznalost toho, kdo tento nesmyl nabízí?

Nájemní byty byly postaveny za podpory dotace ministerstva pro místní rozvoj a SFRB z dotačního programu ve kterém je nařízeno, že nájemní smlouvy nesmí být podepisovány na období delší jak 24 měsíců, jinak dochází k porušení rozpočtové kázně a tím vrácení dotace 30 mil. korun ze strany obce. Mně se tedy vracet dotaci 30 mil. nechce.

Vladimír Paulík, starosta

Zveřejněno 06. 10. 2014

Změna otevírací doby

Paní Šebelová oznamuje změnu otevírací doby ve středu v místní knihovně.

Z důvodu školení bude místní knihovna otevřena ve středu vždy od 17.00 - 19.00 hodin. Pondělí zústává v původní době. Změna potrvá do pololetí 2015.

Zveřejněno 03. 10. 2014

Zastupitelé se omlouvají

Zastupitelé se nepřipojují k předvolebním hrám a své stanovisko k žádosti o svolání zasedání zastupitelstva se vyjádřili svým písemným postojem ...

ikona postoj k ZO 8.10.2014 (PDF 458.11 kB)

Zveřejněno 29. 09. 2014

Norway grants

Obec podala žádost o dotaci (grant) z Norkých fondů.

Jedná se o projekt,který má za cíl eliminace výskytu domácího násílí a násilí páchané na ženách. Vyhodnocení žádostí bude v listopadu.

V případě kladného stanoviska bude projekt spuštěn od 1.1.2015

Zveřejněno 29. 09. 2014

Dětské neordinuje

Proběhne: 29. 09. 2014

Od 29.9. do 3.10.2014 dětské oddělení zdravotního střediska Sloup neordinuje.

Nutné případy ošetří MUDr Hájková v Rájci

Zveřejněno 29. 09. 2014

Starosta obce děkuje

Vážení spoluobčané, blíží se komunální volby na nové volební období, ale určitě se nesmí zapomenout na období, které končí.

Jako starosta obce, který stál v čele Petrovic 2010-2014 a řešil několik nelehkých situací, ale měl i mnoho potěšení z úspěchů celé obce by nemohl fungovat bez lidí kolem sebe. Proto chci poděkovat všem zastupitelům, kteří jakoukoliv měrou pracovali pro společný kladný výsledek a vždy to mysleli v dobrém.

Děkuji za spolupráci, pomoc všem zastupitelům a přeji jim do dalších let mnoho pracovních a osobních úspěchů.

Vladimír Paulík,starosta obce

Zveřejněno 26. 09. 2014

Starosta obce obdržel ocenění

V úterý 16.září v Praze proběhlo slavnostní předání ocenění starostů a starostek pořádané svazem měst a obcí ČR.

Na Pražském hradě převzal ocenění starosta naší obce z rukou předsedy SMO ČR Dana Jiránka.

ikona ocenění 2014 starosty (PDF 438.97 kB)

Zveřejněno 24. 09. 2014

Hasiči obce získají další techniku

Slavnostní předání požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.

ikona Pozvánka (PDF 1.84 MB)

Zveřejněno 24. 09. 2014

Halloweenský pochod s lampiony

Proběhne: 25. 10. 2014 16:00

v Petrovicích za prodejnou Jednoty.

ikona halloween 2014 (PDF 204.66 kB)

Zveřejněno 22. 09. 2014

Pochod pohádkovým lesem (Aktualizováno)

Proběhne: 18. 10. 2014

Poznamenejte si do kalendáře termín "Pochod pohádkovým lesem" sobota 18.října 2014.

ikona Plakát (PDF 718.61 kB)

Zveřejněno 22. 09. 2014

Vyjádření k neznalosti zastupitele

V těchto dnech opět p. Filouš, p. Kakáč a p. Musil záměrně matou spoluobčany (nájemníky obecních bytů) .

Jenom si klademe všichni kolem otázku, zda je to z neznalosti nebo úmysl. I přes všechen nakydaný hnůj, všem za svoji osobu odpouštím a věřím, že příště, než budou poukazovat na něco nebo někoho, že si to nejdříve ověří, než budou svéprávné občany obtěžovat.

Tentokrát se jedná o uzavírání nájemních smluv. Všichni víme, že pokud se nevolí v obci obecní rada, vykonává funkci rady starosta obce. A to p. Filouš velice dobře zná, jak "tvrdí" a tím tedy úmyslně osloveným občanům lže. Jak jsem již napsal je mu odpuštěno. Níže uvádím vyjádření právní poradny svazu měst a obcí.


Zastupitelstvo nemůže rozhodnout o tom, jakým způsobem bude rada obce vybírat nájemce, s kterými bude uzavřena nájemní smlouva. Zastupitelstvo si ze zákona nemůže vyhradit pravomoci svěřené radě podle §102 odst. 2 zákona o obcích.

Rozhodování o uzavírání nájemních smluv svěřuje §102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích radě obce. Podle §84 odst. 4 zákona o obcích také platí, že zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle §102 odst. 2. Z těchto dvou ustanovení potom jednoznačně vyplývá, že zastupitelstvo není oprávněno k tomu rozhodnout o tom, s kým a zda bude uzavřena nájemní smlouva. Tato pravomoc je pravomocí svěřenou výhradně radě obce (starostovi obce).

Stejný postup je i v oblasti školství tedy jmenování, odvolávání atd.

Dále se k této propblematice nebudu vyjadřovat.

Vladimír Paulík, starosta

Zpět na seznam aktualit