Aktuality

Zveřejněno 13. 04. 2015

Dohoda E.ON-u s obcí

Obec Petrovice se na jednání 9.dubna dohodla o společném postupu a koordinaci prací na realizaci rekonstrukce sítí NN a výstavby nového veřejného osvětlení v obci.

V těchtio dnech bude vypsána veřejná soutěž na rekonstrukci NN. Bylo potvrzené ze strany vedení E.ON, že realizace proběhne v období červen až září a v uvedeném termínu bude provedena také přeložka vodovodního řádu, instalace nového veřejného osvětlení a vybudování nových chodníků podel silnice ve směru Rájec-Sloup. Občané budou o přesném zahájení včas informováni.

ikona EON jednání s obcí (PDF 503.72 kB)

Zveřejněno 07. 04. 2015

Zelená úsporám RD

Nová ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 – RODINNÉ DOMY

ikona Zelená úsporám (PDF 507.58 kB)

Zveřejněno 03. 04. 2015

Vozidlo a místa

Obec v těchto dnech zaregistrovala popelářské vozidlo na komunální a tříděný odpad. Auto dodala společnost KOBIT a jedná se o vozidlo SCANIA.

Průběžně se v obci budují nová sběrná místa na tříděný odpad u bytových domu 144 a RD 30. Obec se snaží mít sběrné místo s dosahem do 100 m k občanovi. Dále se buduje sběrné místo na BIO odpad,které bude v prostorách vodní nádrže u hřištěm za KD a přidaji se i hnědé nádoby na BIO k novým bytovkám

Zveřejněno 31. 03. 2015

Řidiči pozor

Blansko chystá rekonstrukce komunikací, které si vyžádají uzavírku jednotlivých silnic a úseků.

Zveřejněno 19. 03. 2015

Pozvánka na Květný pátek

Proběhne: 27. 03. 2015

Zveme na hlavní pouť

pozvánka

Pozvánka (JPG 154.46 kB)

Zveřejněno 05. 03. 2015

Karolína Novohradská uspěla na bodovaném turnaji JMK

28.2.2015 v Mikulčicích.

Ve své kategorii 40 hráčů nejmladší žactvo prohrála,až ve finále a umístila se na velice hodnotném druhém místě. Stupně vítězů ochutnala i o kategorii výšší v mladších žáků kde skončila celkově na 3.místě.

Starosta obce Vladimír Paulík, přeje Karolíně Novohradské hodně úspěšných turnajů v dalším období a děkuji za vzornou reprezentaci obce v oblasti sportu

ikona Karolína Novohradska ST (PDF 0.94 MB)

Zveřejněno 04. 03. 2015

Pozvánka na karneval

Proběhne: 07. 03. 2015 14:00

V sobotu se koná v kulturním domě dětský karneval.

Odpoledne plné her a soutěží.

ikona Pozvánka (PDF 1.49 MB)

Zveřejněno 03. 03. 2015

Odečty vodoměrů v obci

Proběhne: 04. 03. 2015

Ve dnech 4. - 10.3.2015 v pracovní době od 8-14 hod. bude náš pracovník p. Žďárský provádět ve vaší obci odečty vodoměrů.

Ten, kdo nebude v uvedenou dobu doma,ať vyvěsí stav vodoměru na viditelném místě.

Zveřejněno 16. 02. 2015

Obecní ples 2015

14.února se uskutečnil obecní ples

Zveřejněno 06. 02. 2015

Zemědělské družstvo Vícov

provoz Jatky a masná výroba Lešany, oznamuje

že od čtvrtka 5.2.2015 je znovu otevřena podniková prodejna masa a uzenin ve Sloupu. Telefon na prodejnu 733 745 188.

Zveřejněno 06. 02. 2015

MUDr. Ivana Straková

Proběhne: 09. 02. 2015

Od 9. do 13. 2. 2015 se u praktického lékaře pro dospělé neordinuje.

Akutní případy ošetří MUDr. Bezděková, Ostrov.

Zveřejněno 02. 02. 2015

Pohotovost lékaře 2015

Byla zveřejněna organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2015.

Na okrese Blansko je pohotovost zajištěna v Blansku a Boskovicích dle rozpisu

ikona Lékařská pohotovostní služba 2015 (PDF 693.56 kB)

Zveřejněno 22. 01. 2015

Změna ordinačních hodi

MUDr. Ivana Straková, praktická lékařka pro dospělé

Zveřejněno 20. 01. 2015

Den otevřených dveří

Proběhne: 22. 01. 2015 08:00

Základní škola Sloup zve všechny rodiče a přátele školy na Den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek dne 22. ledna od 8:00 do 12:00 hodin.

Pro návštěvníky je připraven pestrý program. Ze všech spádových obcí pojede svozový autobus zdarma; informace o odjezdu podá místní mateřská škola.

Zveřejněno 15. 01. 2015

Tříkrálová sbírka

Za pořadatele Tříkrálové sbírky děkuje Leona Dvořáčková všem občanům, kteří přispěli.

Vybralo se celkem 11 506,-Kč

ikona Výtěžek sbírky 2015 (PDF 464.24 kB)

Zveřejněno 09. 01. 2015

Pisárecký tunel

Informace o dopravě pro nadcházející dny pro všechny řidiče projíždějící Pisáreckým tunelem

Pisárecký tunel:
9.1.(5.00) - 12.1.(5.00)2015 - uzavírka tubusu A i B
12.1.(5.00) - 2.2.(21.00)2015 - uzavírka tubusu A, v tubusu B provoz pouze do 3,5 t
2.2.(21.00) - 23.2.(5.00)2015 - uzavírka tubusu B, v tubusu A provoz pouze do 3,5 t
23.2.(5.00) - 28.2.(16.00)2015 - uzavírka tubusu A i B
(tubus A - směr Praha, tubus B - směr od D1 do města)

Objízdná trasa při výše uvedených uzavírkách je v obou směrech po ulici Vídeňské, Heršpické, Poříčí a Bauerově.

Tunel Hlinky:
11.1.(5.00) - 12.1.(5.00)2015
27.2.(5.00) - 28.2.(16.00)2015

Objízdná trasa - horní úroveň předmětné křižovatky.

Důvod výše uvedených uzavírek - oprava havarijního stavu technologických zařízení tunelů. Krajský úřad JMK, odbor dopravní správy při projednávání výše uvedených omezení provozu dbal na to, aby tato omezení byla v co nejkratších časových úsecích, které jsou nezbytně nutné pro provedení prací.

Žádáme řidiče o trpělivost při cestování touto lokalitou.

Zveřejněno 09. 01. 2015

Rozšířené úřední hodiny k přiznání k dani z nemovitých věcí

tisková zpráva

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 nejpozději do 2. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 6. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

19.01.2015

20.01.2015

21.01.2015

22.01.2015

23.01.2015

8:00 – 17:00

8:00 – 15:30

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

26.01.2015

27.01.2015

28.01.2015

29.01.2015

30.01.2015

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

02.02.2015

03.02.2015

04.02.2015

05.02.2015

06.02.2015

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji.

Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou.

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2014 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

V případě dotazů či nejasností stran povinnosti podat přiznání, zejména s ohledem na přijaté zákonné opatření, je možné se obrátit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu.

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Zveřejněno 06. 01. 2015

Obecní ples

Proběhne: 14. 02. 2015

Obecní ples se koná dne 14. února 2015 v sále kulturního domu.

Zahájení polonézou ZŠ Sloup ve 20.00 hodin. Ukázka latinskoamerických tanců. Vystoupení DRACO FLAMERO. Bohatá tombola. Vstupné 125,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé!

ikona Ples (PDF 1.37 MB)

Zveřejněno 05. 01. 2015

Nachystáme si saně

Proběhne: 17. 01. 2015 14:00

ikona jízda po sněhu 2015 (PDF 427.03 kB)

Zveřejněno 29. 12. 2014

Hraběnčino běhání se vydařilo

rekordní účast 138 běžců proběhlo hraběnčino běhání v obci dne 27.12.2014.

Zpět na seznam aktualit