Aktuality

Zveřejněno 05. 02. 2016

Vavřinec se chová nestandardně

V těchto dnech se objevilo oznámení v poštovních schránkách p.starosty Novotného o zákazu občanům obce Petrovice využívat SD Veselice.

Ve svém vyjádření popsal vývoj komunikace mezi vedením obou obcí. Je zarážející, že neuvedl informace o okamžité reakci starosty Vladimíra Paulíka, který se obrátil dopisem 6.1. 2016 na p. Novotného k tomuto zákazu .

Pro korektní objasnění a hlavně úplnost informací očanům přikládáme dopis i odpověď z ledna letošního roku. pro úplnost je nutné také doplnit, že byl podán na okresní soud návrh na předběžné opatření do vyřešení tohoto sporu, který se vyjádřil, že není kompetentní v této věci rozhodnout a podstoupí záležitost Krajskému úřadu JMK. Následně bude podána stížnost na MVČR ke zmatečnému usnesení obce Vavřinec k této věci.

Obec Petrovice jednoznačně stojí a za občany své obce a pouze požaduje, aby jiná obec, která vybudovala sběrný dvůr ve Veselici za státní dotaci umožnila veřejnosti státem podpořený objekt využívat. Obec Petrovice splnila podmínku Vavřince a zrušila v prosinci 2015 místní poplatek za odvoz domovního odpadu a tedy žádá o sepsání smlouvy o využívání SD Veselice, že občan, co si přiveze, tak si za to zaplatí podle ceníku SD. Obec v žádném případě nebude hradit jakoukoliv ztrátovost provozu. To si mělo vedení Vavřince uvědomit, než začal něco budovat.

Vladimír Paulík, starosta

ikona Vavřinec SD veselice (PDF 469.96 kB)

ikona Odpoveď Vavrinec-odpady (PDF 282.95 kB)

Zveřejněno 05. 02. 2016

Oprava vodovodu

Proběhne: 05. 02. 2016 08:30

Oznámení o přerušení dodávky vody dle Zákona 274/2001 Sb., § 9, odst.5

Typ odstávky: havárie vodovodu

Místo odstávky: Petrovice (okr. Blansko)

Bez vody zůstává: Část obce od staré školy směr Vwselice.

Datum od (skutečnost): pá 05.02.2016 08:30

Datum do (předpoklad): pá 05.02.2016 12:00

Důvod výluky: Oprava poruchy u č.p. 64.

NZV: NE

Informace na vodárenském dispečinku tel.: 516 42 72 49 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice

Zveřejněno 04. 02. 2016

Oznámení o přerušení E-On

Z důvodu plánovaných prací oznamuje E-On přerušení dodávky elektrické energie 23.2.2016 a 25.2.2016

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy oznamuje E-On přerušení dodávky elektrické energie pro celou obce ve dnech:
23.2.2016 7.30 - 15.30
25.2.2016 7.30 - 15.30

Zveřejněno 02. 02. 2016

Ostatky

Proběhne: 06. 02. 2016 10:00

SK Žízeň Petrovice, SK Petrovice, SOKOL Petrovice Vás zvou

ostatky 2016.JPG

Zveřejněno 01. 02. 2016

Obecní ples

Proběhne: 20. 02. 2016 20:00

Pozvánka PLES (JPG 2.52 MB)

Zveřejněno 28. 01. 2016

Starosta u prezidenta

Setkání starostů obcí a měst s panem prezidentem.

Během třídenní návštěvy pana prezidenta v Jihomoravském kraji proběhlo setkání starostů obcí a měst zvolených za Stranu práv občanů, kterého se zúčastnil i náš pan starosta

Fotogalerie

Zveřejněno 25. 01. 2016

E-ON oznamuje

Ve dnech 27.1, 16.2, 18.2 vynutí elektrické energie

ikona E-On vypnutí (PDF 1.48 MB)

Zveřejněno 21. 01. 2016

Kluziště za KD

Věříme, že vydrží mrazivé počasí a bude možné na hřišti za kulturním domem bruslit.

Zveřejněno 21. 01. 2016

ZS Sloup

21 a 28.ledna 2016 neordinuje dětské oddělení ZS Sloup.

Nutné případy ošetří MUDr Hájková v Rájci.

Zveřejněno 15. 01. 2016

Tříkrálová sbírka

14 556 ,-Kč

Pořadatelé akce "Tříkrálová sbírka" děkují všem občanům za poskytnuté finanční dary. Bylo vybráno celkem v Petrovicích 14 556,-Kč.

Zveřejněno 13. 01. 2016

Co se mění od ledna 2016?

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

ikona Co se mění v roce 2016 (PDF 204.66 kB)

Zveřejněno 04. 01. 2016

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka proběhne v Petrovicích v sobotu 9.1. dopoledne.

Tříkrálová sbírka proběhne v Petrovicích v sobotu 9.1. dopoledne.

Zveřejněno 04. 01. 2016

SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 2016

KAŽDÁ SUDÁ STŘEDA
KAŽDÁ   SUDÁ   STŘEDA

Zveřejněno 04. 01. 2016

Daň z nemovitosti -nezapoměň

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí - FÚ JmK

01 Leták Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (DOCX 18.23 kB)

01 TZ Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (DOCX 51.49 kB)

Zveřejněno 23. 12. 2015

Vánoční blahopřání

pana starosty Vladimíra Paulíka

Vánoční

Zveřejněno 16. 12. 2015

Rozpočet 2016

Zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání 11.prosince 2015 schválilo jednohlasně rozpočet obce na rok 2016.

Rozpočet je vyrovnaný.Prioritou na rok 2016 jsou výdaje na investice - chodníky na hlavním tahu Rájec-Sloup a projekčně připravit II.etapu kabelizace NN a nového veřejného rozhlasu. Realizace proběhne následně v roce 2017. Rok 2016 je významný pro naší obec velkým množství podáných žádostí o dotace jak z EU tak i národních programů. Pokud obec uspěje bude spuštěn projekt "Podpora služeb péče o děti 1 stupně ZŠ", který garantuje dozor mládeže nahrazující družinu a děti budou na své rodiče čekat přímo v obci RD Petrovice 12 . Pro potřeby rodičů bude zřízen dětský klub, který zajišťuje dozor nad dětmi jak v odpoledních hodinách tak také přes veškeré prázdniny formou příměstských táborů. Rodiče nemusí posílat děti na žádné dětské tábory mimo obec, ale obec zajistí veškerý dozor a ještě zdarma.

Dalším projektem je "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku" Obec tímto projektem usnadní rodičům hlídání dětí ve věku od 2-6 let nebo možnost se setkávat v prostorách, které budou vybudovány z finančních prostředků tohoto dotačního titulu. Další žádosti o dotace je z programu MMR a to na vybudování dětského hřiště a oprava místní komikace "Pazderna". Nemalé starosti vedení obce dělá také financování sociálních služeb a i v této oblasti obec požádala o dotace na zajištění jak pečovatelské služby tak azylového domu.

Vladimír Paulík, starosta

Zveřejněno 14. 12. 2015

Hraběnčino běhání

Proběhne: 27. 12. 2015

memoriál Jaroslava Parmy

ikona Hraběnčino běhání - propozice (PDF 365.26 kB)

Zveřejněno 26. 11. 2015

Hřiště - připomínky občanů

Byl předložen nový návrh na základě připomínek ze strany občanů.

Herní prvek ŽELVA byl nahrazen herním prvkem LÉTAJÍCÍ TALÍŘ, sezení houpaček bylo pozměněno za bezpečnější pro malé děti. Do cenové nabídky byly také přidány tři lavičky. Pružinové houpadlo bylo součástí již první nabídky.

Co se týče palmy na herní sestavě - tato je součástí herní sestavy, tudíž její odstranění by nemělo vliv na cenu. Bylo navrženo palmu v návrhu ponechat a pokud by se při instalaci nelíbila, naši pracovníci ji odstraní.

Byla vznesena připomínka také na vhodnost místa. Této námitce není možné vyhovět, jelikož obec již nemá obecní pozemek.

Navržená cena 780 tis vč.DPH. Bude podána žádost na MMR o dotaci 400 tis.a vlastní zdroje budou navrženy v rozpočtu na rok 2016. Pokud nebude dotace schválena bude se hřiště upravovat dle finančních možností obce. Byla také vyjádřena jedna připomínka na nevhodnost materiálu a nahradit vše dřevěným prvkem. Pískoviště není navržené z důvodu hygieny a údržby (předpisy).

Zveřejněno 26. 11. 2015

Taneční obec Žďár

Oslovujeme zájemce o „Taneční pro dospělé“, které by, v případě dostatečného zájmu, bylo možné pořádat v sále Dělnického domu.

Doporučený počet tanečních párů je osm a počet lekcí 7 – 10 podle dohody. Při plném obsazení je předpokládaná cena 100,- Kč / osoba / lekce. V případě zájmu se přihlaste na info@ou-zdar.cz nebo na obecním úřadě do 30. listopadu 2015.

Zveřejněno 25. 11. 2015

Výměna průkazů OZP

Platnost průkazů TP, ZTP a ZTP/P vydaných do konce roku 2011 a dočasných OZP vydaných do dubna roku 2015 končí 31.12.2015.

O Z N Á M E N Í - průkazy OZP rozhlas obce (DOCX 15.83 kB)

Upozornění ÚP ČR průkazy OZP obce (DOCX 421.37 kB)

Zpět na seznam aktualit