Aktuality

24. října 2018

Staronové vedení obce

Nově zvolené zastupitelstvo obce se v plném složení 13 členů sešlo na ustavujícím zasedání 22.10.2018.


Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Vladimíra Paulíka. Místostarostou obce byl zvolen Tomáš Matuška.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: