Aktuality

8. října 2018

Výsledky voleb a ustavující zasedání ZO

V Petrovicích byli zastupitelé voleni z jedné kandidátní listiny Krásné Petrovice.


Staronové vedení bude zvoleno na ustavujícím zasedání, které se bude konat 22.října 2018.

ikona Vysledky a info o konání ustavujícího zastupitelstva (PDF 235.91 kB)

 

 

 

 

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice okr. Blansko

Obecní úřad Petrovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání: Obec Petrovice– místnost obecního úřadu, Petrovice 134

Doba konání: 22.10.2018  v 17,30 hod  

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty 

a určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty /aklamací /

c) volba starosty

d) volba místostarosty

e) Zřízení finančního, kontrolního výboru

f) určení počtu členů výborů

g) volba předsedy finančního výboru

h) volba předsedy kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: