Aktuality

Zveřejněno 22. 05. 2018

Úprava prostranství u DPS

Zastupitelstvo obce ve svém rozpočtu na rok 2018 schválilo realizaci úpravy veřejného prostranství u DPS.

Plocha kolem DPS bude upravena v rámci prostorových možností jednoduše a ve vztahu k potřebě vytvořit prostor pro krátkodobý pobyt obyvatelů či návštěvníků DPS. Rozšířena je plocha před hlavním vstupem do domu. Stávající chodník je prodloužen až k hasičské zbrojnici. Nový chodník bude vybudován podél hlavní komunikace.

Po obou stranách vchodu do DPS je plocha zpevněna a rozšířena pro umístění mobiliáře. Zpevněné plochy jsou vymezeny nízkými betonovými zídkami z důvodu nutnosti zásahu do výšky původního terénu. Na korunu zídky bude osazeno dřevěné zábradlí, které vymezuje klidový prostor s lavičkami před budovou DPS.

Celá plocha bude působit otevřeně ve vztahu k obci,ale ve vztahu k uživatelům objektu musí poskytovat pocit intimity, vymezenosti prostoru pro pobyt a ochranu od ruchu komunikace. Do projektu byly zapracovány všechny připomínky ze strany našich občanů.

ikona Uprava DPS (PDF 2.48 MB)

Zpět na seznam aktualit