Aktuality

30. března 2018

Zajímá nás Váš názor

Jak jsem informoval minulý týden, je schválena dotace na provoz dětské skupiny pro další období.

Každým dnem budu vyzván k podpisu smlouvy o poskytnutí této nemalé dotace. Než tuto smlouvu podepíši tak mě zajímá názor občanů, kteří mají možnost DS využívat. V období 2017-2018 byla otevřená naše DS, ale využívají těchto služeb ve většině děti z AD nebo okolních obcí. Ptám se, proč není této služby využíváno místními. Pokud má DS fungovat i v dalších letech musí ji využívat naše děti, jelikož pro ně se to dělalo. Otevírám tuto anketu s žádostí o názory široké veřejnosti s odpovědí na otázky.


1) Názor na otevírací dobu
2) Názor na odbornost vedení DS pokud je to jeden z důvodu nevyužívání DS
3) Jiné podněty, pochvaly

Vaše názory pište na email starosty obce (ou.petrovice@seznam.cz) a nebojte se otevřenosti. Vaše příspěvky nebudou nikde zveřejněny pouze slouží pro inspiraci ke zlepšení služeb, případně změn k lepšímu. Prostě cokoliv, aby našich služeb, které jinde nemají, využívali místní.

Pokud nebude zajištěna vytíženost z Petrovic je nutné si položit otázku zda má smysl projekt i nadále prodlužovat.

Vaše názory očekávám do 18.dubna 2018.


Děkuji a pište


Vladimír Paulík, starosta obce


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: