Aktuality

22. března 2018

Obec opět žádá o dotace

Obec i letos žádá o získání několika dotací na projekty, které má připravené k realizaci.

Žádosti byly podané v termínech na MPSV, JMK a MMR. Projekty jsou v celkové výši 5 223 576 ,-Kč . Obec v rozpočtu na rok 2018 schválila vlastní zdroje na dofinancování celkem 572 188 ,-Kč. Pokud obec obdrží dotace v celkové výši 4 651 388 ,-Kč bude se například realizovat provoz dětské skupiny v dalším období 2019-2020 (bylo již schváleno). Dále bude provedena rekonstrukce zázemí pro přísálí v KD, které bude sloužit pro klub dětí (družina I.stupně ZŠ) a příměstské jarní a letní tábory na dva kalendářní roky. V lokalitě U Letiště bude dokončena jednotná kanalizace, vybudované nové veřejné osvětlení včetně nového stromořadí podél celé místní komunikace s odpočívadlem. V oblasti obnovy lidové architektury se provede úprava veřejného prostranství za prodejnou jednoty a staré "Kolny". Věříme ,že obdržíme kladná stanoviska k žádostem o dotace a budeme pokračovat v obnově naší vesnice. V příloze naleznete soupis žádostí obce na rok 2018

ikona PŘEHLED PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE V (PDF 104.36 kB)


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: