Aktuality

19. prosince 2017

Obec schválila rozpočet 2018

Zastupitelstvo obce schválilo 18.12.2017 rozpočet obce na rok 2018.

Rozpočet je přebytkový. Hlavní investice bude případně spojena s přeložkou nn, kterou plánuje E-On a to vybudování nového veřejného osvětlení II.etapa od hlavní křižovatky směrem na Veselici. Obec dokončí kanalizaci U letiště a pokud bude schválena dotace na dětský klub bude provedena rekonstrukce zázemí a WC v přísálí KD. Seniorům bude vybudováno posezení při vstupu do objektu 174 a také se dokončí veřejné prostranství kolem autobusové zastávky.Projekčně bude zahájena práce na revitalizaci návsi a oprava vodní nádrže

Rozpočet


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: