Aktuality

9. června 2017

Obec prodává RD 12

Akce proběhne:
21. června 2017

Zastupitelstvo obce rozhodlo svým usnesením prodej RD Petrovice 12 parc.č. st.57/1

Zájemci o nemovitost zašlou písemně nabídku na Obec Petrovice ,Petrovice 134, 679 02 Rájec-Jestřebí
Podmínkou prodeje je , že nabídka nesmí být menší jak 750 000 ,-Kč. Nabídku zasílat v zalepené obálce s popisem RD - NEOTVÍRAT.
Rozhodující je 1) Nejvyšší cenová nabídka 2) Zájemce s trvalým pobytem Petrovice
Nabídky zasílejte na ObÚ Petrovice do 21.6.2017.


Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: