Aktuality

20. dubna 2016

Svážíme si odpady sami

Na základě státní dotace obec pořídila svozové vozidlo na komunální a tříděný odpad.

Svoz je zajištěn pracovníky obce každý lichý týden a tříděný odpad každý sudý týden nebo dle potřeby pokud kontejnery jsou plné. Tento projekt zaručuje vybudovat dalších sběrných míst na plasty,sklo a papír a nebude se obci prodražovat svoz objednanou firmou,ale třídění se vyplatí. Náklady za odvoz a separaci tímto obec ušetří a ještě získá finanční prostředky za zpětný sběr. Každá jiná obec musí platit nemalé prostředky. Obec tímto může zaručit na další období příspěvek za odvoz odadů od občana ve výši pouze 300,-Kč

Fotogalerie

 

 


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: